Danh mục Nguyễn Công Hoan

TRÊN ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP

Ấn phẩm "Trên đường sự nghiệp" của tác giả Nguyễn Công Hoan được nhà xuất bản Hợp Lực tái bản năm 1968. Ấn bản đang lưu trữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, sách dày 272 trang, nằm trong sự án tái bản các tác phẩm văn học Việt Nam tiêu biểu thời tiền chiến. Trong các nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, Nguyễn Công Hoan là một cây bút có sức sáng...

NỢ NẦN

Ấn phẩm “ nợ nần ” của tác giả Nguyễn Công Hoan được nhà xuất bản Hoa Tiên ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, lõi sách bị chủ sở hữu trước ghim lại bằng ghim, sách dày 182 trang, số trang đầy đủ. Nhắc đến Nguyễn Công Hoan, chắc quý vị không còn xa lạ gì nhà văn ấy. Trong thời...
0972 873 962