Danh mục Nguyễn Công Hoan

NỢ NẦN

Ấn phẩm “ nợ nần ” của tác giả Nguyễn Công Hoan được nhà xuất bản Hoa Tiên ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, lõi sách bị chủ sở hữu trước ghim lại bằng ghim, sách dày 182 trang, số trang đầy đủ. Nhắc đến Nguyễn Công Hoan, chắc quý vị không còn xa lạ gì nhà văn ấy. Trong thời...
0972 873 962