Danh mục Nguyên Hồng

NHỮNG NGÀY THƠ ẤU

Ấn phẩm “Những ngày thơ ấu” của tác giả Nguyên Hồng được nhà xuất bản Hoa Tiên ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, lõi sách bị chủ sở hữu trước ghim lại bằng ghim, sách dày 160 trang, số trang đầy đủ. Người ta hay giấu diếm và che đậy sự thật, nhất là những sự đáng buồn trong gia đình. Có ích lợi gì không? Những ngày thơ ấu mà Nguyên Hồng kể lại dưới đây, tôi không muốn biết là có nên hay không; tôi chỉ thấy trong những kỉ...
0972 873 962