Danh mục Nguyễn Huyền Anh

VIỆT NAM DANH NHÂN TỪ ĐIỂN

Ấn phẩm “ Việt Nam Danh nhân tự điển” do tác giả Nguyễn Huyền Anh biên soạn được nhà xuất bản Khai Trí tái bản lần 3 năm 1972. Ấn bản  đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp.  “Đây là lần in thứ ba sách “Việt Nam Danh nhân tự điển”. Kỷ bản sách lần này, tác giả vẫn theo những mục đích và tiêu chuẩn ban đầu khi xuất bản cuốn này:  Sách “Việt Nam Danh nhân tự điển” của Nguyễn Huyền Anh biên chép thân thế và sự nghiệp của những người Việt...
0972 873 962