Danh mục Nguyễn Thị Thụy Vũ

NGỌN PHÁO BÔNG 

Ấn phẩm "Ngọn pháo bông" của tác giả Nguyễn Thị Thụy Vũ, sách được ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng: Đẹp, nguyên bìa gáy, ruột đọc chữ rõ. Nguyễn Thị Thụy Vũ tên thật là Nguyễn Thị Băng Lĩnh, Sinh năm 1937 tại Vĩnh Long. Trước năm 1965, là cô giáo dạy học ở Vĩnh Long. Sau đó lên Sài Gòn bắt đầu nghiệp viết. Bà là một trong năm nữ nhà văn nổi tiếng nhất của văn học miền Nam trước 1975. Câu chữ giản dị, không quá thiên về kỹ thuật, không hạn chế...
0972 873 962