Danh mục Nguyễn Triệu Luật

CHÚA TRỊNH KHẢI

Ấn phẩm "Chúa Trịnh Khải" được chắp bút bởi tác giả trứ danh về tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật, do nhà xuất bản Bốn Phương ấn hành vào năm 1954. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đầy đủ bìa gáy, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn. "Chúa Trịnh Khải" tác phẩm nổi bật trong số những sáng tác lấy cảm hứng từ con người, sự kiện diễn ra vào thời kì vua Lê- chúa Trịnh của Nguyễn...
0972 873 962