Danh mục Paul William Gallico

CON CHIM TRỐN TUYẾT

Ấn phẩm "Con chim trốn tuyết" của tác giả Paul Gallico, sách được dịch giả Trần Thông Giao - Hoàng Ưng chuyển ngữ Việt văn, do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách được chủ sở hữu trước ràng bằng dây cói. Sách dày 89 trang. Sách được bao bọc cẩn thận.  Rhayader – nhân vật chính trong truyện vừa Con chim trốn tuyết, là một họa sĩ có thân hình dị dạng. Tài năng, lòng chân thành và sự lương thiện không giúp anh chiếm được...
0972 873 962