Danh mục Phạm Cao Tùng

NGƯỜI LỊCH SỰ 

Ấn phẩm "Người lịch sự" do tác giả Phạm Cao Tùng biên soạn, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đầy đủ bìa gáy, ruột tốt và lõi sách chắc chắn. Người lịch sự là người đã thấu hiểu ý nghĩa của những lễ phép và họ tự ý vâng theo. Người lịch sự biết kính trọng người đáng kính trọng vì họ biết tự trọng. Người lịch sự hiểu rằng sự nhân nhượng lẫn nhau là sự cần thiết để cho đời sống chung đặng...

MUỐN NÊN NGƯỜI 

Ấn phẩm "Muốn nên người" của tác giả Phạm Cao Tùng, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, sách dày 250 trang, kích thước: 14x20cm, lõi sách bị chủ sở hữu trước bấm ghim và chắc chắn. Người ta thường lầm lộn ý nghĩa hai danh từ “nên người” và “làm nên”.  Đây là một người xoay xở đâu được một món tiền to, tậu nhà, tậu xe là được hàng xóm trầm trồ đưa làm mẫu cho con cháu: “Đấy,...
0972 873 962