Danh mục Phùng Hữu Lan

TRUNG QUỐC TRIẾT HỌC SỬ

Ấn phẩm "Trung Quốc triết học sử" của tác giả Phùng Hữu Lan, được dịch giả Nguyễn Hữu Ái phiên dịch, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách còn ruy băng, ruột in giấy dày, lõi sách chắc chắn. Nói rằng Trung Quốc không có triết học cận đại, thì nó không có nghĩa rằng trong thời cận đại Trung Quốc không có triết học. Tuy nhiên, nó...
0972 873 962