Danh mục Quốc Oai

PHẬT GIÁO TRANH ĐẤU 

Ấn phẩm “Phật giáo tranh đấu” do tác giả Quốc Oai biên soạn, sách được nhà xuất bản Tân Sanh ấn hành lần thứ nhất năm 1963. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa thu có tình trạng tốt, bìa gốc, lõi sách đẹp.  “Phật giáo tranh đấu” của tác giả Quốc Oai là tập tài liệu và hình ảnh trong vụ Phật giáo tranh đấu từ tháng 5 tới tháng 11 năm 1963. Phần lớn những tài liệu, hình ảnh trong cuốn sách này đều dựa vào vào những bản in của Uỷ Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo ấn hành.  Qua...
0972 873 962