Danh mục Thế Lữ

MẤY VẦN THƠ TẬP MỚI

Ấn phẩm "Mấy vần thơ tập mới" của tác giả Thế Lữ, sách do nhà xuất bản Nguyễn Thế ấn hành lần thứ 4 năm 1956. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 116 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Thế Lữ là một nghệ sĩ đa tài, ông hoạt động ở nhiều lĩnh vực như làm thơ, viết văn, viết báo , phê bình, dịch thuật và công việc về sân khấu. Tuy nhiên, ông vẫn được nhắc đến nhiều nhất trong vai trò là một nhà thơ. Nhà thơ Thế...
0972 873 962