Danh mục Thích Mãn Giác

ĐẠO ĐỨC HỌC ĐÔNG PHƯƠNG 

Ấn phẩm “Đạo đức học Đông Phương” của tác giả Thích Mãn Giác, sách do Viện Đại học Huế ấn hành lần thứ nhất năm 1975. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, lõi sách đẹp. Sách dày 150 trang. Giáo sư Thích Mãn Giác còn được biết tới với vai trò là một thi sĩ, bút danh là Huyền Không. Bản thân ông chính là một sự kết hợp nhuốm đầy bản sắc Đông Phương, thể hiện được phong thái phóng khoáng cố hữu của Đông Phương mà chúng ta có thể ghi nhận qua tác...
0972 873 962