Danh mục Thiền sư Muju

GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Ấn phẩm "Góp nhặt cát đá" của thiền sư Muju, bản Việt ngữ do dịch giả Đỗ Đình Đồng phiên dịch, nhà xuất bản Lá Bối ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu trữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách chắc chắn. "Góp nhặt cát đá" là những câu chuyện được dịch từ một tập sách nhan đề là "Shaeki-shu " do một thiền sư người Nhật là Muju viết vào cuối thế kỷ XIII, và những câu chuyện vui của các nhà sư Thiền trích từ nhiều tập sách khác nhau đã được xuất bản ở Nhật trong vòng...
0972 873 962