Danh mục Trần Đỗ Dũng

LUẬN LÝ VÀ TƯ TƯỞNG TRONG HUYỀN THOẠI - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Luận lý và tư tưởng trong huyền thoại" do tác giả Trần Đỗ Dũng biên soạn, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 220 trang, ruột sách đẹp, số trang đầy đủ. Đây là ấn bản đặc biệt, giấy trăng, lõi sách chắc chắn. Claude Lévi Strauss là một nhà học dân kiêm học triết nổi tiếng ở phương Tây vào giữa thế kỷ...
0972 873 962