Danh mục Trần Thanh Mại

HÀN MẶC TỬ THÂN THẾ VÀ THI VĂN

Ấn phẩm “Hàn Mặc Tử - Thân thế và thi văn” do tác giả Trần Thanh Mại biên soạn được nhà xuất bản Tân Việt ấn hành lần thứ 3 và giữ bản quyền, sách in xong ngày 30/03/1957 tại nhà in riêng của nhà xuất bản. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, gáy và lõi sách đẹp.  Lúc còn tại thế, đã nhiều lần Hàn Mạc Tử ngỏ ý muốn nhờ Trần Thanh Mại viết một cuốn tiểu sử về chàng nhưng Trần Thanh Mại đã quyết định rằng việc này sẽ được thực hiện khi chàng đã...
0972 873 962