Danh mục Trúc Khê

CAO BÁ QUÁT

Ấn phẩm “Cao Bá Quát” do cụ Trúc Khê Lê Văn Triện biên soạn được nhà xuất bản Trúc Khê Thư Xã ấn hành năm 1952 tại Hà Nội. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa do hoạ sĩ Mai Lân thực hiện, lời tựa do Ứng hoè Nguyễn Văn Tố chắp bút.  “Cao Bá Quát” là cuốn sách được ông Trúc Khê Ngô Văn Triện tra cứu tài liệu ở Viện Bác Cổ mà biên thành cuốn tiểu sử rất công phu này. Lời văn chải chuốt, câu chuyện phân minh, xem có phương pháp ổn đáng, không...
0972 873 962