Danh mục Trương Bá Cần

HÒA BÌNH CHO CON NGƯỜI

Ấn phẩm “Hoà Bình cho con người” của nhóm tác giả Trường Bá Cần - Trương Đình Hoè - Nguyễn Hồ Đỉnh, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 191 trang, đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp.  Con người đi tìm Hoà Bình mà con người cũng đang phá hoại Hoà Bình. Đó là bộ mặt đi đát nhất của tâm trạng con người. Có chuyện mâu thuẫn này phải chăng vì con người đang hướng về nhiều thứ...
0972 873 962