Danh mục Vũ Phương Đề

CÔNG DƯ TIỆP KÝ - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Bộ sách “Công Dư Tiệp Ký” được nhà xuất bản Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành lần thứ nhất năm 1962. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, trọn bộ 3 cuốn, sách đóng bìa cứng, giấy trắng dày, bìa quyển 3 bị mọt gặm vài chỗ rất may không bị dính chữ, lõi sách rất đẹp.  “Phủ này, ngày thường rất thích nói, cho nên trong lúc việc công được rảnh, bèn đem những điều mình biết sẵn và tìm hỏi được thêm các bậc nghe rộng biết nhiều, hễ được chuyện gì cũng cứ sự...

CÔNG DƯ TIỆP KÝ

Ấn phẩm “Công Dư Tiệp Ký” của tác giả Vũ Phương Đề, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp.  “Phủ này, ngày thường rất thích nói, cho nên trong lúc việc công được rảnh, bèn đem những điều mình biết sẵn và tìm hỏi được thêm các bậc nghe rộng biết nhiều, hễ được chuyện gì cũng cứ sự thực ghi lại rồi xếp thành thiên, nhan đề là “Công Dư Tiệp Ký” (công dư...
0972 873 962