DANH TỪ KHOA HỌC - ẤN BẢN LẦN SÁU

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DTKHTT1959
Tác giả: Hoàng Xuân Hãn
Nhà xuất bản: Trường Thi
Năm xuất bản: 1959
Số trang: 190
GIÁ BÁN: 700.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Danh từ khoa học” của giáo sư Hoàng Xuân Hãn được nhà xuất bản Trường Thi ấn hành năm 1959. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, sách dày 190 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.

Quyển sách này không phải là từ điển vì không có định nghĩa. 

Đây cũng không phải một cuốn sách dịch tiếng Pháp. Quyển sách này chỉ là một tập danh từ của những ý khoa học, những ý ấy lấy Pháp ngữ làm gốc. Cũng bởi thế mà cuốn sách này có nhan đề là “Danh từ khoa học”. 

Tập “Danh từ khoa học” này mục đích là để cho người giảng với người nghe có một ngôn ngữ tương đồng trong khi bàn bạc về khoa học. 

Theo giáo sư Hoàng Xuân Hãn, khi đặt một danh từ khoa học phải theo những điều kiện sau: 

 1. Mỗi ý phải có một danh từ để gọi. 
 2. Danh từ ấy phải riêng về ý ấy. 
 3. Một ý đừng có nhiều danh từ. 
 4. Danh từ phải phàm cho dễ nhớ đến ý. 
 5. Danh từ trong các môn phải thành một toàn thể duy nhất và liên lạc. 
 6. Danh từ phải gọn. 
 7. Danh từ phải có âm hưởng Việt Nam. 
 8. Danh từ phải đặt theo lối đặt các tiếng thường và phải có tính cách quốc gia. 

Đó là những điều kiện để làm phương trâm khi đặt tên một danh từ, Năm điều kiện thuộc về nội dung và ba điều kiện thuộc về hình thức. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm đủ tất cả những điều ấy.

Đó là các điều kiện quy chuẩn khi đặt tên danh từ, còn về phương sách đặt tên danh từ khoa học, có những phương sách sau: 

 1. Phương sách dùng tiếng thông thường
 2. Phương sách phiên âm
 3. Phương sách lấy gốc chữ nho. 
0972 873 962