DANH TỪ PHÁP LUẬT

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DTPLTTL
Tác giả: Trần Thúc Linh 
Nhà xuất bản: Khai Trí
Số trang: 1271

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Danh từ pháp luật lược giải” của thẩm phán Trần Thúc Linh được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu hiện rất đẹp, bìa gốc, lõi sách chắc chắn. Sách được nhà xuất bản đóng bìa cứng màu đỏ, chữ in rõ ràng, số trang đầy đủ.

Thuở xưa, luật lệ ít. Nếu có, luật lệ cũng được xây dựng trên những nguyên tắc đạo lý đã ăn sâu vào tập tục, nên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ theo. Do đó, mới có tục dao “không ai được coi như không biết pháp luật”. Nhưng theo thời gian, khi nền pháp trị đã vững, điều này không còn thật chính xác nữa. Muốn xây dựng dân chủ thì phổ thông pháp luật là một điều cần thiết. 

Phỏng theo cuốn “Nul n’est censé ignorer la loi” của J.Brom Berger được giải thưởng Ernest Thorel năm 1958 và các cuốn “Tiểu từ điển luật học” của Roger Réan, Jean Rondepierre, “Ngữ vựng luật học” của Henri Capitant, thẩm phán Trần Thúc Linh, khi đó đang là Chánh án Toà án Thiếu nhi Sài Gòn, đã biên soạn cuốn Danh từ pháp luật lược giải nhằm mục đích phổ thông luật học, giúp ích những người trình độ trung bình muốn tìm hiểu về luật lệ. 

Phần danh từ, tập sách này lấy cuốn Từ điển Pháp- Việt của Vũ Văn Mẫu và các tiếng thông dụng tại các Toà án Việt Nam làm căn bản. 

Về phần chú giải, soạn giả lược dịch và trích dẫn các giảng tập luật học và các bản án đã được đăng trên các chuyên san Luật học kinh tế, Pháp lý tập san. Vì tính cách phổ thông và để tránh những điều rườm rà, tác giả không viện dẫn các sách tham khảo cũng không ghi chú các tài liệu. 

0972 873 962