ĐÂU LÀ CĂN NGUYÊN TƯ TƯỞNG HAY CON ĐƯỜNG TRIÊT LÝ TỪ KANT ĐẾN HEIDEGGER

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DLCNTT-T-1
Tác giả: Lê Tôn Nghiêm 
Nhà xuất bản: Trình Bầy
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 449

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Đâu là căn nguyên tư tưởng hay con đường triết lý từ Kant đến Heidegger" của tác giả Lê Tôn Nghiêm, do Trình Bầy ấn hành năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, tốt, còn bìa gáy, dày 449 trang.

"Lịch sử triết lý Tây phương là một dòng sông hay bị giao động nhất. Từ những thế kỷ gần đâu, xem ra sự giao động ấy càng ngày càng xẩy ra thông thường và hùng mạnh hơn qua cuộc "Cách mạng kiểu Copernic" của Kant, qua sự hô hào "đảo ngược mọi giá trị" của Nietzsche, qua việc đặt lại vấn đề triết học "tự nền tảng" của Husserl theo một phương pháp độc đáo. Gần chúng ta, ngay giữa lòng thế kỷ, một cách mãnh liệt hơn, Heidegger mở mặt trận mệnh danh là "Sự phá hủy lịch sử hữu thể học" (...) Dự định này đã được ghi ngay ở đầu chương trình tư tưởng của tác giả, qua bài Nhập đề quyển Sein und Zeit thời danh, mà ai ai cũng phải công nhận là hiến chương cho toàn bộ tư tưởng Heidegger. Hơn nữa, dự định này còn được lập đi lập lại nhiều lần ở nhiều tác phẩm khác nhau như chúng tôi đã có dịp trình bầy sơ lược trong quyển "Heidegger trước sự phá sản trong tư tưởng Tây phương".

Ở đây một lần nữa, theo tinh thần quyển "Kant und das Problem der Metaphysik" (Kant với vấn đề Siêu hình học) của tác giả, chúng tôi còn đề cập tới dự định ấy một cách tỉ mỉ và theo một phương pháp chính xác hơn".

- Trích

0972 873 962