Trình Bày

ĐƯỜNG HAY PHÁO ĐÀI

Ấn phẩm "Đường hay pháo đài" của tác giả Nguyễn Ngọc Lan, sách do nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 302 trang, chữ in rõ, mực không nhòe, lõi sách chắc chắn. Đạo là đường, Đạo bao giờ mà chẳng là đường. Sao lại có thể tự hỏi Đạo là đường hay là lô cốt, pháo đài? vấn đề thoạt tiên nghe có vẻ kỳ cục. Chúng ta...

THƯỢNG CỔ SỬ TÂY PHƯƠNG

Ấn phẩm "Thượng cổ sử tây phương" do tác giả Phạm Cao Dương biên soạn, sách được nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 300 trang, ruột sách đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản đặc biệt in trên giấy trắng, dày và không bán ra ngoài. Đây không phải là một công trình khảo cứu mà chỉ là một cuốn sách...

PHI CHÂU DA ĐEN

Ấn phẩm "Phi châu da đen" của tác giả Phạm Cao Dương, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa gáy, Sách dày 200 trang, lõi sách chắc chắn. Châu Phi là cái nôi của loài người. Khoảng năm 3300 TCN, nhà nước Ai Cập cổ đại đã ra đời và phát triển, nó đã tồn tại với các mức độ ảnh hưởng...

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY PHÁP CHIẾM NAM KỲ

Ấn phẩm "Kỉ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ" của nhóm tác giả Dương Bá Cần, Phạm Cao Dương, Lê Văn Hảo, Nguyễn Khắc Ngữ, Trần Trọng Phủ, Lý Chánh Trung, sách do nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 250 trang, kích thước 20x14cm. Tất cả những biến cố xảy ra trong thời kì này đã hoàn...

CHÚA ĐÃ KHƯỚC TỪ - ẤN BẢN GIẤY TRẮNG

Ấn phẩm "Chúa đã khước từ" của tác giả Richard E. Kim do dịch giả Lê Khắc Cầm chuyển ngữ Việt văn, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa và gáy, sách dày 328 trang, lõi sách chắc chắn. Sách là bản đặc biệt in giới hạn giấy trắng chỉ để tặng và không bán. Chúa đã khước từ...

ĐI TÌM AN DƯƠNG VƯƠNG MỴ CHÂU TRỌNG THỦY

Ấn phẩm "Đi tìm An dương vương mỵ châu trọng thủy" của tác giả Lê Văn Hảo, được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 144 trang, lõi sách chắc chắn. An Dương Vương xây thành Cổ Loa, xây mãi vẫn đổ , nhờ có Rùa Vàng giúp mới xây xong. Rùa cho nhà vua lẫy nỏ, nhờ đó mà đánh bại quân xâm lược Triệu Đà. Triệu Đà cầu...

ĐIỆU BUỒN CHO CHARLIE

Ấn phẩm "Điệu buồn cho Charlie" của tác giả James Baldwin, sách do dịch giả Phan Lệ Thanh chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 215 trang. James Baldwin là một tiểu thuyết gia , nhà viết kịch , nhà tiểu luận , nhà thơ và nhà hoạt động người Mỹ . Các bài tiểu luận của...

HÒA BÌNH CHO CON NGƯỜI

Ấn phẩm “Hoà Bình cho con người” của nhóm tác giả Trường Bá Cần - Trương Đình Hoè - Nguyễn Hồ Đỉnh, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 191 trang, đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp. Con người đi tìm Hoà Bình mà con người cũng đang phá hoại Hoà Bình. Đó là bộ mặt đi...

KỶ NIỆM 100 NĂM NĂM SINH PHAN BỘI CHÂU

Ấn phẩm "Kỷ niệm 100 năm năm sinh Phan Bội Châu" của các tác giả: Lê Văn Hảo - Nguyễn Thượng Hiền - Hải Khách - Nguyễn Thiệu Lâu - Nguyễn Hiến Lê - Anh Minh - Võ Thành Minh - Trần Viết Ngạc được nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo. Bìa, ruột và gáy sách rất đẹp, lõi sách chăc chắn. Chỉ nhìn riêng về lịch sử thế...

LUẬN LÝ VÀ TƯ TƯỞNG TRONG HUYỀN THOẠI - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Luận lý và tư tưởng trong huyền thoại" do tác giả Trần Đỗ Dũng biên soạn, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 220 trang, ruột sách đẹp, số trang đầy đủ. Đây là ấn bản đặc biệt, giấy trăng, lõi sách chắc chắn. Claude Lévi Strauss là một nhà học dân kiêm học triết nổi tiếng ở phương Tây vào giữa thế kỷ...

TÌM VỀ DÂN TỘC

Ấn phẩm “ Tìm về dân tộc” của tác giả Lý Chánh Trung do nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 101 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Nếu suy nghĩ về hai chữ “dân tộc” bạn sẽ liên tưởng đến hình ảnh nào đầu tiên? Hãy thử suy nghĩ, tìm xem hai chữ đáng mến này có hàm chứa một...

MARCEL PROUST - CON NGƯỜI XÃ HỘI - BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Marcel Proust - Con người xã hội" của tác giả Hoàng Ngọc Biên , sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp và đầy đủ trang, sách dày 160 trang, lõi sách chắc chắn. Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust ( 10 tháng 7 năm 1871 -...
0972 873 962