Trình Bày

ĐƯỜNG HAY PHÁO ĐÀI

Ấn phẩm "Đường hay pháo đài" của tác giả Nguyễn Ngọc Lan, sách do nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 302 trang, chữ in rõ, mực không nhòe, lõi sách chắc chắn.  Đạo là đường, Đạo bao giờ mà chẳng là đường. Sao lại có thể tự hỏi Đạo là đường hay là lô cốt, pháo đài? vấn đề thoạt tiên nghe có vẻ kỳ cục. Chúng ta cứ mở bất kỳ một quyển Hán Việt tự điển nào mà xem. Đạo là đường. Dĩ...

THƯỢNG CỔ SỬ TÂY PHƯƠNG

Ấn phẩm "Thượng cổ sử tây phương" do tác giả Phạm Cao Dương biên soạn, sách được nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 300 trang, ruột sách đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản đặc biệt in trên giấy trắng, dày và không bán ra ngoài. Đây không phải là một công trình khảo cứu mà chỉ là một cuốn sách nhỏ tóm lược những điều chính yếu về lịch sử và văn minh của Ai Cập...

PHI CHÂU DA ĐEN

Ấn phẩm "Phi châu da đen" của tác giả Phạm Cao Dương, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa gáy, Sách dày 200 trang, lõi sách chắc chắn. Châu Phi là cái nôi của loài người. Khoảng năm 3300 TCN, nhà nước Ai Cập cổ đại đã ra đời và phát triển, nó đã tồn tại với các mức độ ảnh hưởng khác nhau cho đến khoảng năm 343 TCN. Các nền văn minh khác bao gồm Ethiopia, vương quốc Nubia, các...

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY PHÁP CHIẾM NAM KỲ

Ấn phẩm "Kỉ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ" của nhóm tác giả Dương Bá Cần, Phạm Cao Dương, Lê Văn Hảo, Nguyễn Khắc Ngữ, Trần Trọng Phủ, Lý Chánh Trung, sách do nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 250 trang, kích thước 20x14cm.  Tất cả những biến cố xảy ra trong thời kì này đã hoàn toàn được vùi sâu trong dĩ vãng kể cả những chế độ của người Pháp tại Việt Nam. Tác...

CHÚA ĐÃ KHƯỚC TỪ - ẤN BẢN GIẤY TRẮNG

Ấn phẩm "Chúa đã khước từ" của tác giả Richard E. Kim do dịch giả Lê Khắc Cầm chuyển ngữ Việt văn, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa và gáy, sách dày 328 trang, lõi sách chắc chắn. Sách là bản đặc biệt in giới hạn giấy trắng chỉ để tặng và không bán. Chúa đã khước từ mở đầu như một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Mười bốn mục sư bị bắt khi quân Bắc Hàn chuẩn bị tiến vào Nam Hàn năm 1950. Mười hai...

ĐI TÌM AN DƯƠNG VƯƠNG MỴ CHÂU TRỌNG THỦY

Ấn phẩm "Đi tìm An dương vương mỵ châu trọng thủy" của tác giả Lê Văn Hảo, được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 144 trang, lõi sách chắc chắn. An Dương Vương xây thành Cổ Loa, xây mãi vẫn đổ , nhờ có Rùa Vàng giúp mới xây xong. Rùa cho nhà vua lẫy nỏ, nhờ đó mà đánh bại quân xâm lược Triệu Đà. Triệu Đà cầu hoà, cho con trai Trọng Thuỷ sang kết thân với Mị Châu, con...

HÒA BÌNH CHO CON NGƯỜI

Ấn phẩm “Hoà Bình cho con người” của nhóm tác giả Trường Bá Cần - Trương Đình Hoè - Nguyễn Hồ Đỉnh, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 191 trang, đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp.  Con người đi tìm Hoà Bình mà con người cũng đang phá hoại Hoà Bình. Đó là bộ mặt đi đát nhất của tâm trạng con người. Có chuyện mâu thuẫn này phải chăng vì con người đang hướng về nhiều thứ...

KỶ NIỆM 100 NĂM NĂM SINH PHAN BỘI CHÂU

Ấn phẩm "Kỷ niệm 100 năm năm sinh Phan Bội Châu" của các tác giả: Lê Văn Hảo - Nguyễn Thượng Hiền - Hải Khách - Nguyễn Thiệu Lâu - Nguyễn Hiến Lê - Anh Minh - Võ Thành Minh - Trần Viết Ngạc được nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo. Bìa, ruột và gáy sách rất đẹp, lõi sách chăc chắn. Chỉ nhìn riêng về lịch sử thế kỷ XX, năm 1967, là đúng 100 năm ngày ra đời của Sào nam Phan Bội Châu (1867-1940)...

TÌM VỀ DÂN TỘC

Ấn phẩm “ Tìm về dân tộc” của tác giả Lý Chánh Trung do nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 101 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn.  Nếu suy nghĩ về hai chữ “dân tộc” bạn sẽ liên tưởng đến hình ảnh nào đầu tiên? Hãy thử suy nghĩ, tìm xem hai chữ đáng mến này có hàm chứa một thực tại nào không và thực tại đó là gì? Lẽ dĩ nhiên, dân tộc Việt Nam sẽ là cái chân trời của câu...

MARCEL PROUST - CON NGƯỜI XÃ HỘI - BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Marcel Proust - Con người xã hội" của tác giả Hoàng Ngọc Biên, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp và đầy đủ trang, sách dày 160 trang, lõi sách chắc chắn. Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (10 tháng 7 năm 1871-18 tháng 11 năm 1922) là một nhà văn người Pháp được biết đến nhiều nhất với tác phẩm Đi tìm thời gian đã mất (À la recherche du temps perdu). Graham Greene đánh giá "Proust là nhà văn vĩ đại nhất thể kỷ 20, cũng như Tolstoy với thế kỷ 19" và...

MẤY VẤN ĐỀ VĂN NGHỆ 

Ấn phẩm "Mấy vấn đề văn nghệ" của tác giả Lữ Phương, sách do nhà xuất bản Trình Bày  ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên bìa gáy, sách được bao bọc cẩn thận. Ruột sách không mất trang, chữ viết rõ không bị nhòe, sách dày 168 trang, lõi sách chắc chắn. Mấy vấn đề văn nghệ, như tên gọi của sách, tác giả đề ra những vấn đề của văn nghệ lúc bấy giờ. Những câu chuyện về tuyệt đối hóa nghệ thuật, chúng ta thường nghe đến những kiểu nói quen thuộc...

MỘT VÒNG HOA CHO NGƯỜI CÁCH MẠNG - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Một vòng hoa cho người cách mạng" của tác giả Peter Abrahams, sách do Nhóm Nghiên Cứu Văn Học Quốc Tế chuyển ngữ Việt văn, được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa và gáy nguyên vẹn, sách được bao bọc cẩn thận, dày 457 trang. Ấn bản là bản đặc biệt, giấy trắng dày, lõi sách chắc chắn. Peter Abrahams sinh năm 1919 tại một vùng quê nghèo đói của thành phố Johannesburg, thuộc Liên bang Nam Phi nơi duy nhất - nơi duy nhất...
0972 873 962