KỶ NIỆM 100 NĂM NĂM SINH PHAN BỘI CHÂU

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: KN100PBCPre75
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Trình Bày
Năm xuất bản: 1967
Số trang: 119
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Kỷ niệm 100 năm năm sinh Phan Bội Châu" của các tác giả: Lê Văn Hảo - Nguyễn Thượng Hiền - Hải Khách - Nguyễn Thiệu Lâu - Nguyễn Hiến Lê - Anh Minh - Võ Thành Minh - Trần Viết Ngạc được nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo. Bìa, ruột và gáy sách rất đẹp, lõi sách chăc chắn.

Chỉ nhìn riêng về lịch sử thế kỷ XX, năm 1967, là đúng 100 năm ngày ra đời của Sào nam Phan Bội Châu (1867-1940) , nhà ái quốc, nhà văn, nhà thơ cách mạng lớn, mà hai trạng sư người Pháp, khi biện hộ cho ông trước tòa án thực dân (1925), đã nói: "Phan Bội Châu chỉ trích vua, chỉ trích chính phủ bảo hộ, chỉ trích cái chính sách thuộc địa của nước Pháp, hết lòng mong mỏi cho dân cho nước thoát khỏi vòng khổ ải lầm than...Phan Bội Châu là người thuần khiết nhất trong những người thuần khiết... Dầu chúng tôi là người Pháp, đối với Phan Bội Châu chúng tôi cũng phải hâm mộ, hâm mộ cái thân thế quang minh, cái tinh thần cao thượng, cái nghị lực bất di, bất khuất đã chứng tỏ ra trong các việc làm của đời ông... Trong mấy mươi năm gần đây lịch sử Phan Bội Châu đã lẫn lộn với lịch sử với lịch sử của dân tộc Việt Nam". 

Trải qua một cuộc đời gian khổ, trăm nghìn đắng cay "trăm nghìn thất bại", Phan Bội Châu đã có những cống hiến lớn lao cho dân tộc về mặt chính trị cũng như về mặt văn hóa.  

0972 873 962