KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY PHÁP CHIẾM NAM KỲ

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: KN100NNPCNK
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Trình Bày
Năm xuất bản: 1967
Số trang: 250
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Kỉ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ" của nhóm tác giả Dương Bá Cần, Phạm Cao Dương, Lê Văn Hảo, Nguyễn Khắc Ngữ, Trần Trọng Phủ, Lý Chánh Trung, sách do nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 250 trang, kích thước 20x14cm. 

Tất cả những biến cố xảy ra trong thời kì này đã hoàn toàn được vùi sâu trong dĩ vãng kể cả những chế độ của người Pháp tại Việt Nam. Tác phẩm" Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm đóng Nam Kì" không phải là để khêu gợi lại vết thương trong lịch sử cũng không phải vì để đào sâu thêm mối hận thù đang được bụi thời gian đang dần dần lấp kín, nhưng là để soi sáng chúng ta về một kinh nghiệm mất nước trong lịch sử cận đại của dân tộc đồng thời cũng là để chứng tỏ rằng dù trong hoàn cảnh nào dầu đã có một thời kì mà dân tộc ta phải phục vụ dưới gót chân của kẻ thù nhưng các lịch sử hào hùng bất khuất của nhân dân ta vẫn luôn được tiếp nối bằng những trang sử máu để đem lại vinh quang cho quê hương. 

Cuốn sách gồm các chủ đề sau:
• Chứng từ: Điếu sĩ dân lục tỉnh Nam Kỳ của Nguyễn Đình Chiểu
• Những lý do khiến Pháp can thiệp vào Việt Nam (Nguyễn Khắc Ngữ)
• Mấy nét về Hội sống Việt Nam giữa thế kỷ XIX (Lê Văn Hảo)
• Một vài khía cạnh đáng chú ý trong đường lối cai trị cua người Pháp ở Nam Kỳ từ 1861 - 1867 (Phạm Cao Dương)
• Những cuộc hành quân của Pháp ở Trung và Nam Kỳ (Nguyễn Khắc Ngữ)
• Phan Thanh Giản với việc mất 3 tỉnh miền Tây (Trương Bá Cần)
• Nghĩ về một giai đoạn mất nước (Trần Trọng Phủ)
• Suy nghĩ về hai chữ "mất nước" (Lý Chánh Trung)

0972 873 962