ĐỂ HIỂU VĂN PHẠM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DHVPNHL
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Nhà xuất bản: Phạm Văn Tươi
Năm xuất bản: 1952
Số trang: 120
GIÁ BÁN: 700.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Để hiểu văn phạm” của Nguyễn Hiến Lê do Phạm Văn Tươi xuất bản, ấn phẩm được ấn hành 1952. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đủ trang, lõi sách đẹp, sách dày 120 trang.

Phần đông thấy môn văn-phạm Việt Nam vô ích hoặc không quan trọng mà cũng phải dạy, phải học cho "đúng chương trình". Tình thế đó không nên kéo dài nữa. Ta phải làm sao chứ? Nếu món ăn hoàn-toàn vô-ích thì bỏ hẳn nó đi, nếu nó chỉ lợi đôi phần thì rút bớt nó lại. Bỏ hẳn thì chúng tôi không muốn xin rút bớt lại. Đó là mục-đích của chúng tôi trong tập nhỏ này:

Chúng tôi không có ý viết lại một cuốn văn phạm đầy đủ chỉ xin đưa ra vài ý-nghĩ, chủ ý là làm sao cho văn-phạm Việt-Nam hợp với đặc-tính của tiếng Việt hơn, để cho sách văn phạm được giản-tiện hơn, học-sinh đọc bớt chán thầy dạy cũng bớt mệt, thử nhát là để cho những anh em lớn tuổi có thề tự-học được.

TRÍCH LỜI NÓI ĐẦU

0972 873 962