Phạm Văn Tươi

BIẾT TƯ TƯỞNG

Ấn phẩm "Biết Tư Tưởng" của tác giả Nguyễn Hợp do P. Văn-Tươi xuất bản năm 1955. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đủ bìa gáy, ruột bị mọt ăn 1 góc phía trên nhưng không ảnh hưởng đến nội dung, chữ in rõ nét, dày 75 trang. ------------------------------------- "Ta thấy công việc khai-thác và chi-phối vũ trụ đến do tư-tưởng lãnh đạo. Đi tìm hạnh phúc (no, ấm, an-ninh, cao-thượng) là cả một cuộc chiến đấu không ngừng với thiên-nhiên. tìm lẽ sống còn. Trong cuộc vật lộn giữa con người và vật-chất (ví dụ: nông-dân đắp đê chống nạn hồng thuỷ hay...

ĐỂ HIỂU VĂN PHẠM

Ấn phẩm “Để hiểu văn phạm” của Nguyễn Hiến Lê do Phạm Văn Tươi xuất bản, ấn phẩm được ấn hành 1952. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đủ trang, lõi sách đẹp, sách dày 120 trang. Phần đông thấy môn văn-phạm Việt Nam vô ích hoặc không quan trọng mà cũng phải dạy, phải học cho "đúng chương trình". Tình thế đó không nên kéo dài nữa. Ta phải làm sao chứ? Nếu món ăn hoàn-toàn vô-ích thì bỏ hẳn nó đi, nếu nó chỉ lợi đôi phần thì rút bớt nó lại. Bỏ hẳn thì chúng tôi...

TÚI KHÔN CỦA LOÀI NGƯỜI

Ấn phẩm “Túi khôn của loài người” của tác giả Phạm Cao Tùng được nhà xuất bản Phạm Văn Tươi ấn hành năm 1960. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp hoàn hảo, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 150 trang, lõi sách chắc chắn. Ở những nước có một nền văn hóa lâu đời luôn luôn còn có những người thích suy ngẫm trong cổ tịch, muốn tìm biết cái thế giới họ đang sống bằng cách làm quen với những triết gia, văn gia, thi gia với những nhà bác học, qua những sách vở. Nhưng chỉ e rằng...

KHẢO VỀ TIỂU THUYẾT - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH

Ấn phẩm “Khảo về tiểu thuyết” của tác giả Vũ Bằng được nhà xuất bản Phạm Văn Tươi ấn hành lần thứ nhất năm 1951. "Khảo về tiểu thuyết" là tác phẩm hiếm hoi của nhà văn Vũ Bằng về thể loại biên khảo. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc còn nguyên, lõi sách chưa rọc, rất đẹp. Đây là ấn bản có thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của tác giả. Theo Vũ Bằng, khi đem trình bày một tác phẩm, nhà tiểu thuyết nghĩ thầm: “Không biết họ nghĩ về tác phẩm của ta...

CHÍNH TRỊ THƯỜNG THỨC

Ấn phẩm "Chính trị thường thức" của tác giả Nguyễn Văn Nhân, sách do nhà xuất bản Phạm Văn Tươi ấn hành năm 1955. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 102 trang, kích thước 20x14cm.  Quyển sách nhỏ này không phải là quyển sách Việt đầu tiên thuộc loại  " Chính trị phổ thông" mà chắn chắc cũng không phải là quyển cuối cùng. Trước nó, đã có nhiều quyển ra đời. Và sau đó, chắc hẳn có nhiều quyển đầy đủ hơn . Truy rằng việc biên khảo...

KHẢO VỀ TIỂU THUYẾT

Ấn phẩm “Khảo về tiểu thuyết” của tác giả Vũ Bằng được nhà xuất bản Phạm Văn Tươi ấn hành lần thứ nhất năm 1951. "Khảo về tiểu thuyết" là tác phẩm hiếm hoi của nhà văn Vũ Bằng về thể loại biên khảo. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc còn nguyên, lõi sách chưa rọc, rất đẹp. Theo Vũ Bằng, khi đem trình bày một tác phẩm, nhà tiểu thuyết nghĩ thầm: “Không biết họ nghĩ về tác phẩm của ta ra thế nào? nghĩ về ta thế nào?” Nếu bạn yêu tác phẩm đó, ở...
0972 873 962