TÚI KHÔN CỦA LOÀI NGƯỜI

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TKCLNHLN
Tác giả: Phạm Cao Tùng
Nhà xuất bản: Phạm Văn Tươi
Năm xuất bản: 1960
Số trang: 150

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Túi khôn của loài người” của tác giả Phạm Cao Tùng được nhà xuất bản Phạm Văn Tươi ấn hành năm 1960. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp hoàn hảo, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 150 trang, lõi sách chắc chắn.

Ở những nước có một nền văn hóa lâu đời luôn luôn còn có những người thích suy ngẫm trong cổ tịch, muốn tìm biết cái thế giới họ đang sống bằng cách làm quen với những triết gia, văn gia, thi gia với những nhà bác học, qua những sách vở. Nhưng chỉ e rằng số độc giả chân chính ấy sẽ bớt dần đi.

0972 873 962