ĐỊA LINH NHƠN KIỆT- KIẾN HÒA (BẾN TRE) XƯA VÀ NAY

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DLNKTKH-t-1
Tác giả: Huỳnh Minh
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1965
Số trang: 250

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Địa linh hơn kiệt - Kiến Hòa (Bến Tre) xưa và nay do tác giả Huỳnh Minh biên soạn, sách được ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách đóng bìa xưa, còn bìa gốc, ruột đẹp và đầy đủ trang.

Địa danh Bến Tre xưa thuộc vùng đất của người Thủy Chân Lạp có từ lâu đời qua các truyền thuyết như sau:

a- Tên làng Sốc-Tre của người Miên xung quanh trồng nhiều tre và ghe thuyền thường xuyên cập bến để chở tre nên gọi là Bến Tre .

b- Năm 1757chúa Võ Vương sáp nhập cù lao Minh và cù lao Bảo vào dinh Long Hồ, lập bên hữu ngạn rạch Bến Tre cái trạm để kiểm soát ghe thuyền và đánh thuế . Trạm nầy gọi là Bến thuế (Trước năm 1945 là Bến Lỡ chạy dài từ tiệm rượu đến bến tắm ngựa) của Sốc-Tre (Srok treay của người Chân Lạp, treay có nghĩa là cá nhưng người Việt nói treay thành tre và hiểu nghĩa loại cây tre chứ không hiểu nghĩa là cá) nên gọi là Bến Tre .

c- Cũng có thuyết vùng Bến Tre người Chân Lạp gọi là "Kompong Ruuisei", người Pháp dịch là "Berge des Bambous" Bến Tre

Theo bản đồ phân định địa giới tỉnh Bến Tre cho đến đầu năm 1948, Bến Tre chỉ có: cù lao Bảo và cù lao Mịnh Phía Bắc giáp tỉnh Mỹ Tho được chắn ngang con sông Ba Lai . Phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Nam giáp tỉnh Trà Vinh lấy con sông Cổ Chiên làm ranh giới và phía Đông giáp biển Nam Hải.

0972 873 962