Danh mục Huỳnh Minh

ĐỊNH TƯỜNG XƯA VÀ NAY

Ấn phẩm "Định Tường xưa và nay" của tác giả Huỳnh Minh, sách do tác giả tự ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 288 trang (sách bị chủ sở hữu trước bấm ghim lớn). Mỹ Tho cảnh vật nên thơ Dệt tình luyến ái bên bờ Long Giang Khoa Huân...

GIA ĐỊNH XƯA VÀ NAY

Ấn phẩm "Gia Định xưa và nay" của soạn giả Huỳnh Minh, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Gia Định ngày xưa vốn là thủ phủ của miền Nam nước Việt. Địa danh là Gia Định thường đi kèm với địa danh Đồng Nai, để chỉ về toàn lãnh thổ trong Nam: " Nhà Bè nước chảy...
0972 873 962