TỰ ĐIỂN THÀNH NGỮ ĐIỂN TÍCH - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TNDTDHpre75
Tác giả: Diên Hương 
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1949
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn
GIÁ BÁN: 2.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tự điển thành ngữ điển tích" do tác giả Diên Hương biên soạn, sách do tác giả tự ấn hành lần thứ nhất năm 1949. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đủ bộ 2 cuốn: Cuốn 1 dày 260 trang, cuốn 2 day f264 trang, sách đầy đủ bìa, gáy sờn, ruột đủ trang.

Tôi không có tham vọng soạn ra một cuốn tự điển. Tuy nhiên quyển tự điển thành ngữ điển tích trình bày theo thề thức từ điển. tự điển thành ngữ điển tích gồm những danh từ, từ  nguyên, ca dao, thi phú, vấn từ, điển tích, lịch sử, sắp theo thứ tự a b dể tiện bề tra cứu. Những tài liệu văn chương ấy, tôi sưu tầm từ năm 1901, là dùng để dùng riêng; nhưng các bạn yêu văn nghĩ có thể giúp ích cho trẻ em đương học tập tiếng việt, khuyên tôi cho xuất-bản ngay lúc nầy, khi văn liệu việt ngữ mai một đã nhiều. Vì lẽ ấy, tôi không giữ làm của riêng nữa, mặc dầu biết quyển sách nầy còn nhiều khuyết điểm; mong sao se được nhiều đọc giả hạ cố bổ túc cho, hầu sau này kẻ tìm học tiếng việt sẽ có một kho văn liệu đầy đủ, xứng dáng với văn chương.

0972 873 962