Danh mục Diên Hương

TỰ ĐIỂN THÀNH NGỮ ĐIỂN TÍCH - ẤN BẢN LẦN HAI

Ấn phẩm "Tự điển Thành ngữ điển tích" do tác giả Diên Hương biên soạn, sách do nhà xuất bản Phương Lai ấn hành lần thứ hai năm 1953. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách được nhà xuất bản đóng bìa xưa, ruột sách đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp.  Cuốn "Tự điển Thành ngữ điển tích" gồm những danh từ, từ nguyên, ca dao, thi phú, văn từ, điển tích, lịch sử... sắp theo thứ tự a,b,c để tiện tra cứu.  Những tài liệu này được tác giả sưu tầm từ năm 1901, lúc đầu được tác giả xem như...

TỰ ĐIỂN THÀNH NGỮ ĐIỂN TÍCH

Ấn phẩm "Tự điển thành ngữ điển tích" của tác giả Diên Hương do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ 4 năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột sách dày 536 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.  Cuốn "Tự điển Thành ngữ điển tích" gồm những danh từ, từ nguyên, ca dao, thi phú, văn từ, điển tích, lịch sử... sắp theo thứ tự a,b,c để tiện tra cứu.  Những tài liệu này được tác giả sưu tầm từ năm 1901, lúc đầu được tác giả xem như một...

TỰ ĐIỂN THÀNH NGỮ ĐIỂN TÍCH - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn phẩm "Tự điển thành ngữ điển tích" do tác giả Diên Hương biên soạn, sách do tác giả tự ấn hành lần thứ nhất năm 1949. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đủ bộ 2 cuốn: Cuốn 1 dày 260 trang, cuốn 2 day f264 trang, sách đầy đủ bìa, gáy sờn, ruột đủ trang. Tôi không có tham vọng soạn ra một cuốn tự điển. Tuy nhiên quyển tự điển thành ngữ điển tích trình bày theo thề thức từ điển. tự điển thành ngữ điển tích gồm những danh từ, từ  nguyên, ca dao, thi phú, vấn từ, điển tích,...

THI PHÁP

Ấn phẩm "Thi pháp" của tác giả Diên Hương, sách do tác giả tự ấn hành lần thứ nhất năm 1950. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa và gáy sách bị nhàu một số chỗ rất may vẫn đầy đủ, ruột dày 354 trang, lõi sách chắc chắn. Diên Hương tên thật là Trần Ngọc Án, người quê ở Trà Vinh, sinh năm 1888. Ông là một trong các bác sĩ tốt nghiệp tại Trường thuốc Hà Nội đầu tiên. Tuy hấp thụ Tây học, nhưng bác sĩ Án là người có tâm hồn thi sĩ, có nghiên...
0972 873 962