DÒNG CỔ NGUYỆT

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DCNDHBP
Tác giả: Đông Hồ
Nhà xuất bản: Bốn Phương
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 129
GIÁ BÁN: 1.500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Dòng cổ nguyệt" của tác giả Đông Hồ, sách do nhà xuất bản Bốn Phương ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 129 trang, ruột sách đẹp, chữ in rõ không bị nhoè, lõi sách chắc chắn.

Lời thơ tây nói "Nên yêu mền cái gì không trông thấy hai lần "Biết cõi thế là cõi không, cuộc đời là giấc mộng thì sao khỏi đem lòng lưu  luyến mền yêu:  Mến yêu là mến yêu những cái không trông thấy lại hai lần thì trong sự mến yêu ấy tất nhiên là có lòng âu yếm nồng nàn như muốn vồ lấy, bắt lấy, bồng ẵm lấy vào mình, lại tất nhiên là có ý xót xa thương tiếc, đau đớn ngậm ngùi. Có lòng âu yếm nồng nàn là biết trước rằng cái mình yêu mến đó  không để cho mình được mến yêu mãi mãi, mà chỉ được mến yêu trong chốc lát mà thôi, âu yếm, nồng nàn, vội vàng lật đật là vì tiếc cái thì giờ được cùng với cái mến yêu ấy gặp gỡ chẳng bao lâu, lại xót xa thương tiếc, đau đớn ngậm ngùi là biết trước rằng cái mình yêu mến đó sắp bỏ mình mà đi lần vào cõi chết. Đã đối với cái chết thì lòng nào mà chả đớn đau ngậm ngùi; mà bao những cảnh quanh mình trước mắt ta, hằng ngày kia, há phải chẳng là những cảnh chết và những cảnh sắp đi vào cõi chết cả đấy sao?...

(Trích lời tựa)

0972 873 962