Bốn Phương

DÒNG CỔ NGUYỆT

Ấn phẩm "Dòng cổ nguyệt" của tác giả Đông Hồ, sách do nhà xuất bản Bốn Phương ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 129 trang, ruột sách đẹp, chữ in rõ không bị nhoè, lõi sách chắc chắn. Lời thơ tây nói "Nên yêu mền cái gì không trông thấy hai lần "Biết cõi thế là cõi không, cuộc đời là giấc mộng thì sao khỏi đem lòng lưu luyến mền yêu:...

NÀNG ÁI CƠ TRONG CHẬU ÚP

Ấn phẩm "Nàng ái cơ trong chậu úp" của tác giả Mộng Tuyết, sách do nhà xuất bản Bốn Phương ấn hành năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa, sách nguyên bìa gốc, trong sách có thủ bút và chữ ký của tác giả, ở mép trên của sách có vài trang bị ố vàng. Sách dày 195 trang, lõi sách chắc chắn. Viết cho ai yêu mến hà ...

HÀ TIÊN THẬP CẢNH - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA DỊCH GIẢ

Ấn phẩm “Hà Tiên Thập Cảnh và Đường Vào Hà Tiên” của cụ Đông Hồ và phu nhân Mộng Tuyết được nhà xuất bản Bốn Phương ấn hành năm 1960. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng còn bìa gốc, gáy sách bị sờn mất đôi chỗ, lõi sách rất đẹp, có chữ ký, thủ bút và lời đề tặng của tác giả. Bạn từng nghe nói đến Hà Tiên. Bạn sắp sửa đi Hà Tiên. Bạn...

VIỆT NAM VĂN HÓA SỬ CƯƠNG

Ấn phẩm “Việt Nam văn hóa sử cương” của tác giả Đào Duy Anh được nhà xuất bản Bốn Phương ấn hành năm 1951. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách dày 342 trang. Việt Nam Văn Hoá Sử Cương in từ 1938 tại Quan Hải tùng thư của cụ Đào Duy Anh , nay được tái bản lại không chỉ vì lòng ngưỡng mộ một tên tuổi lớn...

LOẠN KIÊU BINH

Ấn phẩm "Loạn kiêu binh" của tác giả Nguyễn Triệu Luật, sách do nhà xuất bản Bốn Phương tái bản năm 1954. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách đẹp, sách đầy đủ bìa gáy, ruột đẹp, sách đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Khám phá nghệ thuật viết tiểu thuyết của Nguyễn Triệu Luật ta thấy ở ông là cách tư duy khoa học lịch sử, kết hợp giữa nghiên cứu và tưởng tượng. Ông tạp hình các nhân vật qua các sự...

LUYỆN QUỐC VĂN DỄ DÀNG VÀ MAU LẸ

Ấn phẩm "Cẩm nang giáo khoa trắc nghiệm Quốc văn" do nhóm tác giả Nguyễn Duy Diễn, Nguyễn Duy Liên biên soạn, sách được nhà xuất bản Bốn Phương ấn hành năm 19756. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 195 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn...

NAM THI HỢP TUYỂN

Ấn phẩm “Nam Thi hợp tuyển” của tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc được Nhà xuất bản Bốn Phương tái bản năm 1952. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 313 trang, đầy đủ trang, lõi sách đẹp. Cuốn “Nam thi hợp tuyển” là tập hợp của các bài thơ được Ôn như Nguyễn Văn Ngọc tuyển chọn lại, dịch nghĩa, phân chia các bản dịch khác mà bản...

QUANG TRUNG ANH HÙNG DÂN TỘC 1788 - 1792

Ấn phẩm "Quang Trung Anh Hùng Dân Tộc 1788-1792" của tác giả Hoa Bằng, sách do nhà xuất bản Bốn Phương ấn hành năm 1951. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách dày 306 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Trải qua hơn 50 năm, cuốn sách vẫn ở tình trạng rất tốt. Sách đóng bìa xưa, còn bìa gốc, ruột đẹp. " Quang Trung Anh Hùng Dân Tộc 1788-1792 " của tác giả Hoa Bằng là...
0972 873 962