TỤC NGỮ PHONG DAO

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TNPDB2C
Nhà xuất bản: Bốn Phương
Năm xuất bản: 1952
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Tục ngữ - Phong dao: Một kho tàng chung của nhân loại” của tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, do Bốn Phương ấn hành năm 1952. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, đầy đủ bộ 2 cuốn, sách còn nguyên vẹn bìa gáy, lõi sách chắc chắc chắn. 

Cuốn “Tục ngữ- Phong dao: Một kho tàng chung của nhân loại” của Nguyễn Văn Ngọc. Ông là một người luôn nặng lòng với quốc văn quốc tuý, lo sợ rằng những câu lý thú của ông cha để lại chính là cái kho vàng chung của cả nhân loại, nếu không chịu mau mau thu nhặt, giữ gìn lấy thì sẽ bị mai một, lãng quên. 

Vì thế, ông đã gắng công sưu tập, chép lại thành cuốn sách này. 

Cuốn sách này gồm có hai tập: Tập trên thì từ ba chữ đến hai mươi ba chữ và thuộc về phương ngôn, tục ngữ; Tập dưới thì từ bốn câu trở lên và thuộc về phong dao, lại có phụ thêm các câu đố ở cuối tập. Các câu xếp đặt vừa theo số chữ, từ ít đến nhiều, vừa theo trật tự mẫu tự la tinh, nhơ lối các từ điển. 

Ví dụ các câu tục ngữ- phong dao gồm 4 chữ: 

 1. Ác giả ác báo
 2. Ai khảo mà xưng 
 3. Anh hùng đa nạn
 4. Ao sâu tốt cá
 5. Ao cá, lửa thành
 6. Áo gấm đi đêm
 7. Áo đơn đợi hè
 8. Áo rách, quần manh
 9. Áo mặc qua đầu. 

Ví dụ các câu 5 chữ: 

 1. Ai làm, người ấy chịu
 2. Ai ăn cướp cơm chim 
 3. An phận, thân vô nhục
 4. Anh hùng thức anh hùng
 5. Anh em như thể chân tay
 6. Áp đơn lồng áo kép
 7. Áo bào gặp ngày hội 
0972 873 962