VIỆT THA LÊ VĂN THỬ

VIỆT THA LÊ VĂN THỬ

VIỆT THA LÊ VĂN THỬ

Lê Văn Thử (1906-1969) là nhà hoạt động xã hội chính trị, nhà văn, nhà báo sống và hoạt động tại Sài Gòn cho đến ngày mất. Khi viết văn ông lấy bút danh là Việt Tha. 

Thuở trẻ ông đi du học ở Pháp cùng với Tạ Thu Thâu, Dương Bạch Mai, Phan Văn Hùm, Nguyễn Văn Tạo… sau ông cùng một số người bạn bị cảnh sát Pháp trục xuất về nước vào năm 1930. 

Cùng năm này khi về đến Sài Gòn, ông tham gia vào nhiều tổ chức yêu nước như Nguyễn An Ninh, Tạ Thư Thâu, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo; chủ trương báo La Loche Fêlée (Chuông rè), La lutte (Tranh đấu). Sau ông bị bắt và đày lên Bà Rá (nay thuộc tỉnh Bình Phước) và được thả ra vào tháng 3 năm 1945.

Năm 1945, ông tham gia công tác kháng chiến tại Sài Gòn và cộng tác với các toà báo. Sau năm 1945, ông làm chủ nhiệm báo Tiến thủ nhưng cuối cùng ông phải bỏ nghề, sống ẩn dật và qua đời vào năm 1969.

 

  • Các tác phẩm:
  • Mười chín sinh viên Việt Nam bị trục xuất (NXB Nam Việt, 1949)
  • Tôi bị đày Bà Rá (Nhà in Đặng Văn Công, Sài Gòn, 1949)
  • Hội kín Nguyễn An Ninh 1949 Sài Gòn (NXB Mê Linh tái bản, 1961)
  • Nhiều bài viết trên báo La Lutte, Tự do, Mai, Tiến thủ…

 

BÚT CHIẾN ĐẤU VÀ HỘI KÍN NGUYỄN AN NINH - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH

Hai ấn phẩm gồm "Bút chiến đấu" của tác giả Đông Tùng do Hội Khổng Học ấn hành năm 1957, "Hội kín Nguyễn An Ninh" của tác giả Việt Tha Lê Văn Thử do nhà xuất bản Mê Linh ấn hành năm 1961. Sách được đóng chung bìa xưa rất đẹp, Ấn bản Hội kín Nguyễn An Ninh có chữ ký và thủ bút của tác giả. Cả hai ấn phẩm này từng nằm trong tủ sách của nhà văn miền nam Ngọc Linh. Với lối đóng bìa rất đặc trưng. Cả 2 cuốn được bảo quản khá tốt. Sách đóng chung bìa xưa còn đầy đủ bìa gốc, ruột còn tốt và...
0972 873 962