ĐƯỜNG ĐI TRONG RỪNG

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DDTR-L-1
Tác giả: Bùi Giáng
Nhà xuất bản: Lá Hoa Cồn
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 119

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Đường đi trong rừng" của tác giả Bùi Giáng, do Lá Hoa Cồn xuất bản năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, tốt, còn bìa gáy, dày 119 trang.

“Holz lautet ein alter Name fuer Wald… Holz vọng hưởng một cựu danh cho Wald. (Rừng vọng hưởng một tên cũ cho Rú (?) Hoặc: Lâm vang hưởng một danh xưng cổ kính cho Rừng.)

Nghĩa là: vốn xưa kia người ta gọi Rừng (Wald) là Lâm (Holz). Vốn xưa kia người ta gọi rừng là rú. Vốn xưa kia người ta gọi rú là rừng. Vốn xưa kia là?

Vốn xưa kia có Rừng Thệ Đa. Vốn xưa kia có Rừng Tử Trúc. Vốn xưa kia là Tử Trúc Lâm. Vốn xưa kia là Chiêm Bặc Hoa Lâm. Vốn xưa kia là Thiên Trúc Lâm. Vốn xưa kia là Dương Tử Giang Đầu Lâm. Vốn xưa kia là Xuống Rừng Nẻo Thuộc Nhìn Thu Lâm. Vốn xưa kia là Thu Đã Nhuộm Màu Quan San Lâm. Vốn xưa kia là Lưng Đèo Quán Dựng Lâm. Vốn xưa kia là Mưa Lò Mái Ngang Lâm. Vốn xưa kia là Kính Đình Sơn Lý Thái Bạch Rạc Rời Vó Ngựa Quá Quan Lâm. Vốn xưa kia là Thiên San Tuyết Lâm. Vốn xưa kia là Lạc Hoa Đạp Tận Lâm. Vốn xưa kia là Du Hà Xứ Lâm. Vốn xưa kia là Hoa Rụng Đạp Thanh Chân Giẫm Tận Biết Còn Đâu Chốn Để Ngao Du…”.

- Trích Đường Đi Trong Rừng (Lâm Đạo – Holzwege)

0972 873 962