Danh mục Bùi Giáng

HOÀNG TỬ BÉ - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn phẩm "Hoàng tử bé" của tác giả Saint Exupery, được dịch bởi Bùi Giáng, do An Tiêm xuất bản năm 1966. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trong tình trạng đẹp, ruột và lõi sách chắc chắn, đầy đủ bìa gáy, chữ in rõ nét, dày 95 trang. Đây là ấn bản lần đầu tiên được dịch ra Tiếng Việt của tác phẩm. ----------------------------------------------------- "  .....chúng tôi đã bước đi, đi mãi hàng giờ, lặng lẽ, thì trời sập tối, và những ngôi sao khởi sự sáng. Tôi nhìn chúng như thoáng nhìn trong chiêm bao, tôi thấy hơi có cơn sốt trong mình, vì khát nước....

NGỘ NHẬN

Ấn phảm "Ngộ nhận" của Albert Camus, do Bùi Giáng dịch, nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1966. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, còn đủ obi, dày 152 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. --------------------------------------------------------------------------- Một người bản chất rất gần Lão Trang, mà phải làm văn nghệ, viết văn gần theo điệu Nietzsche để nêu một vấn đề tư tường với xã hội Âu Châu. Đại khái trường hợp Camus là như vậy. Đưa in bản dịch Le Malentendu này, chúng tôi xin vắn tắt nói vài lời với bạn đọc. Bạn đọc lưu...

HOA NGÕ HẠNH

Ấn bản "Hoa ngõ hạnh" của tác giả Willian Shakespeare, do Bùi Giáng dịch, nhà xuất bản Ngọc Minh ấn hành. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đủ bìa gáy, dáy dán băng keo, vài trang đàu bị ẩm nhẹ một góc, dày 336 trang, lõi chắc chắn. --------------------------------- Cội nguồn của vở kịch Othellio vốn là một truyện ngắn của nhà văn Ý Giradli Cinthio. Truyện ngắn đó cũng nảy từ một câu chuyện có thật xảy ra. Vốn thế này: Một nhà quý tộc thanh Vơ Ni tên là Cristofoto Moro, năm 1508 được bổ nhiệm làm thống đốc hải...

MƯA NGUỒN VÀ LÁ HOA CỒN

Ấn phẩm "Mưa nguồn và lá hoa cồn" của Bùi Giáng, ấn bản có thêm phần "Mưa nguồn hòa âm". Sách do An Tiêm ấn hành năm 1973. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách in trên giấy trắng đẹp, chưa rọc, dày 412 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn.   Mưa nguồn - lá hoa cồn hòa âm Thân người gọi kẻ bâng quơ Xuân xanh địa hạt Đất giờ trổ bông Đất đi chín ruộng mười đồng Đất về diệu hữu chân không dịu dàng Đất đi mười dãy chín hàng Đất về một dãy hai hàng thể nhiên Đất đi...

ĐƯỜNG ĐI TRONG RỪNG

Ấn phẩm "Đường đi trong rừng" của tác giả Bùi Giáng, do Lá Hoa Cồn xuất bản năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, tốt, còn bìa gáy, dày 119 trang. “Holz lautet ein alter Name fuer Wald… Holz vọng hưởng một cựu danh cho Wald. (Rừng vọng hưởng một tên cũ cho Rú (?) Hoặc: Lâm vang hưởng một danh xưng cổ kính cho Rừng.) Nghĩa là: vốn xưa kia người ta gọi Rừng (Wald) là Lâm (Holz). Vốn xưa kia người ta gọi rừng là rú. Vốn xưa kia người ta gọi rú là rừng....

LỜI CỐ QUẬN

Ấn phẩm "Lời cố quận" của tác giả Martin Heidegger do dịch giả Bùi Giáng chuyển ngữ được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên áo, bìa, gáy, ruột đủ trang, lõi sách chắc chắn. Những dò dẫm cố gắng giải tỏ vài bài thơ Hoelderlin vốn từng được in ra riêng rẽ, nay được góp về in chung trong tập sách này, không sửa đổi. Những lời giảng giải quy thuộc vào một vùng hội thoại của một tư tưởng và một tiếng thơ mà tính chất...

SƯƠNG TỲ HẢI

Ấn phẩm "Sương tỳ hải" do cụ Bùi Giáng phiên dịch, sách do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đầy đủ bìa gáy, ruột đẹp đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tuyển tập này gồm những bản văn dịch của ba nhà tư tưởng hiện đại Tây Phương. Những bản văn có tính cách soi tỏ cho nhau, không - soi tỏ giúp độc giả Việt Nam (trên một lộ trình ẩn hiện) về một Nếp Gấp của Ngôn Ngữ Tương Ứng trên mặt biển dâu. Độc giả...

CÕI NGƯỜI TA

“Cõi người ta” nguyên tác Terre des Hommes của Saint Exupéry được Bùi Giáng dịch ra Việt văn, nhà xuất bản Quế Sơn Võ Tánh xuất bản năm 1960. Bản in đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng khá tốt, trang đầu tiên đã không còn, trang lời tựa có mực vẽ, phần còn lại thì rất đẹp.  -------------------------------------------------------- “Cõi người ta” là cuốn hồi kí của nhà văn phi công quý tộc người Pháp, Saint Exupéry. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên tại Pháp vào tháng 02 năm 1939. Cuốn sách đề cập đến một số chủ đề...

HOÀNG TỬ BÉ

Ấn phẩm "Hoàng tử bé " của tác giả Saint Exupery, bản dịch của dịch giả Bùi Giáng, sách do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 95 trang, số trang đầy đủ. Hoàng tử bé được viết ở New York trong những ngày tác giả sống lưu vong và được xuất bản lần đầu tiên tại New York vào năm 1943, rồi đến năm 1946 mới được xuất bản tại Pháp. Không nghi ngờ gì, đây là tác phẩm...

GIẢNG LUẬN VỀ TÔN THỌ TƯỜNG VÀ PHAN VĂN TRỊ

Ấn phẩm "Giảng luận về Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị" do tác giả Bùi Giáng biên soạn, sách được nhà xuất bản Tân Việt ấn hành năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 280 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Nếu nhắc đến cụ Phan Văn Trị, và ông Tôn Thọ Tường, có lẽ người Việt Nam cũng sẽ đứng về “phe” cụ Phan Văn Trị. Nhưng cuộc “bút chiến” giữa cụ Phan Văn Trị và ông Tôn Thọ Tường cũng đã để lại cho hậu thế những vần thơ rất...
0972 873 962