ĐƯỜNG HAY PHÁO ĐÀI - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DHPDNNL
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lan
Nhà xuất bản: Trình Bầy
Năm xuất bản: 1969
Số trang: 302

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Đường hay pháo đài" của tác giả Nguyễn Ngọc Lan, sách do nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 302 trang, chữ in rõ, mực không nhòe, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ ký, lời đề tặng của tác giả Nguyễn Ngọc Lan và phu nhân (bà Thanh Vân).

Đạo là đường, Đạo bao giờ mà chẳng là đường. Sao lại có thể tự hỏi Đạo là đường hay là lô cốt, pháo đài? vấn đề thoạt tiên nghe có vẻ kỳ cục. Chúng ta cứ mở bất kỳ một quyển Hán Việt tự điển nào mà xem. Đạo là đường. Dĩ nhiên. Thắp đuốc mà tìm cũng không bao giờ thấy Đạo có nghĩa là pháo đài, lô cốt cả. Đạo là đường không thể là gì khác. Thật là giản dị. Đạo là đường như muôn vạn nẻo đường đã in vết chân chúng ta hay đang chờ chúng ta đi đến. Đạo là con đường lớn nhất, dài nhất, xa nhất như cả cuộc đời chúng ta là một con đường...

0972 873 962