DƯƠNG QUẢNG HÀM

DƯƠNG QUẢNG HÀM

DƯƠNG QUẢNG HÀM

Liệt sĩ Dương Quảng Hàm, tự Hải Lượng, là nhà nghiên cứu văn học, nhà giáo dục Việt Nam.

Dương Quảng Hàm sinh ngày 14/07/1898 trong một gia đình có truyền thống nho học tại làng Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cụ nội là Dương Duy Thanh (1804-1861), từng làm Đốc học Hà Nội. Cha của ông là Dương Trọng Phổ, anh cả là Dương Bá Trạc, một trong những người sáng lập Đông Kinh nghĩa thục, trường học cách mạng đầu tiên của thành phố Hà Nội, em là Dương Tự Quán, đều là những danh sĩ có tiếng đương thời.

Thuở nhỏ ông học chữ Nho, sau ra Hà Nội học chữ quốc ngữ. Năm 1920, ông tốt nghiệp thủ khoa trường cao đẳng Sư phạm Đông Dương. Từ năm 1920 đến 1946, ông làm giáo viên trường Bưởi (tức trường trung học bảo hộ, tiền thân của trường Chu Văn An ngày nay). Sau thành công của CMT8 năm 1945, ông được bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Trung học (đến 26/11/1946, được thay bởi Nguyễn Văn Hiểu), rồi làm Hiệu trưởng của trường Bưởi.

Trong hơn 20 năm (1920 – 1945), ông đã làm việc không mệt mỏi, vừa giảng dạy, vừa viết sách giáo khoa văn học và sử học cho nhà trường từ bậc tiểu học đến bậc trung học, vừa bằng tiếng Pháp vừa bằng tiếng Việt. Hai cuốn sách có giá trị nghiên cứu nhất của ông là Việt Nam văn học sử yếu (1941), Việt Nam thi văn hợp tuyển (1942). Riêng tác phẩm Việt Nam văn học sử yếu được dùng làm sách giáo khoa chương trình lớp Đệ Tam (tức là lớp 10) trong nhiều năm liền.

Đến ngày giải phóng thủ đô, 10/10/1954, vợ ông mới hay tin là chồng mình đã chết và quyết định lấy ngày 19/12/1946 làm ngày giỗ chồng. Đến nay xác ông Hàm vẫn chưa được tìm thấy và cái chết của ông Hàm vẫn còn là một bí ẩn.

 

  • Các tác phẩm:
  • Việt Nam văn học sử yếu: 48 chương
  • Lectures littéraires sur L’ Indochine (Bài tuyển văn học về Đông Dương, biên soạn cùng với Pujarnicle)
  • Quốc văn trích diễm (1925)
  • Tập bài thi bằng sơ học yếu lược (1927, soạn chung với Dương Tự Quán),
  • Những bài lịch sử Việt Nam (1927)
  • Văn học Việt Nam (1939)
  • Việt văn giáo khoa thư (1940)
  • Litterature Annamite (1942)
  • Lý Văn Phức - tiểu sử và văn chương (viết xong khoảng năm 1945)

DƯƠNG QUẢNG HÀM - VĂN HỌC VIỆT NAM

Bộ sách “Văn học Việt Nam” của tác giả Dương Quảng Hàm, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, lõi sách rất đẹp. Cuốn 1: Văn học Việt Nam dày 240 trang. Cuốn 2: Việt Nam thi văn hợp tuyển dày 266 trang. Cuốn 3 Việt Nam văn học sử yếu dày 500 trang.  Văn học Việt Nam là sự tích hợp từ hai dòng văn học dân gian và văn học viết của những người dùng tiếng Việt. Trong...
0972 873 962