Giao Điểm

VŨ TRỤ THƠ

Ấn phẩm "Vũ Trụ Thơ" của tác giả Đặng Tiến do nhà xuất bản Giao Điểm ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột hơi ố, dày 162 trang, lõi sách chắc chắn. Yêu một tác phẩm nghệ thuật giống như yêu một người đàn bà ở điểm là mỗi lần yêu chúng ta khám phá ở người tình một trinh tiết mới. Yêu một tác phẩm là sáng tạo một trinh tiết mới cho tác phẩm. Một người không thể đọc được một tác phẩm hai lần. Cũng như không thể tắm hai lần...

TUYỂN TRUYỆN QUỐC TẾ

Ấn phẩm "tuyển truyện quốc tế" là tập truyện của bảy tác giả - 7 giải Nobel do Trần Phong Giao và các bạn dịch, mẫu bìa của Thái Tuấn, do Giao Điểm ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang lưu giữu tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn bìa trước, bìa sau, bìa sau bị một bìa sau của cuốn sách khác áp vào, gáy sách được chủ sở hữu trước gia cố lại, sách dày 180 trang, lõi sách chắc chắc. Trong tập truyện này, ngoại trừ hai tác giả Pháp, Hoa Kỳ được dịch thẳng từ nguyên tác, còn...

SA ĐỌA

Ấn phẩm "Sa đọa" của tác giả Albert Camus, sách do dịch giả Trần Thiện Đạo phiên dịch và chú giải, sách do nhà xuất bản Giao Điểm ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đủ trang, chữ in rõ ràng, gáy sờn, sách dày 230 trang, lõi sách chắc chắn. Albert Camus (7/11/1913 – 4/1/1960) là tiểu thuyết gia, kịch tác gia, tiểu luận gia, nhà tư tưởng, nhà báo Pháp, sinh ra ở Mondovi, Algérie, trong một gia đình nghèo. Cha là người Pháp, mẹ là người Tây Ban Nha. Sau khi...
0972 873 962