Giao Điểm

TUYỂN TRUYỆN QUỐC TẾ

Ấn phẩm "tuyển truyện quốc tế" là tập truyện của bảy tác giả - 7 giải Nobel do Trần Phong Giao và các bạn dịch, mẫu bìa của Thái Tuấn, do Giao Điểm ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang lưu giữu tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn bìa trước, bìa sau, bìa sau bị một bìa sau của cuốn sách khác áp vào, gáy sách được chủ sở hữu trước gia cố lại, sách dày 180 trang, lõi sách chắc chắc. Trong tập...

SA ĐỌA

Ấn phẩm "Sa đọa" của tác giả Albert Camus, sách do dịch giả Trần Thiện Đạo phiên dịch và chú giải, sách do nhà xuất bản Giao Điểm ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đủ trang, chữ in rõ ràng, gáy sờn, sách dày 230 trang, lõi sách chắc chắn. Albert Camus (7/11/1913 – 4/1/1960) là tiểu thuyết gia, kịch tác gia, tiểu luận gia, nhà tư tưởng, nhà báo Pháp, sinh ra ở...
0972 873 962