GS. HÀNG THANH

GS. HÀNG THANH

GS. HÀNG THANH

Giáo sư Hàng Thanh tên thật là Phan Chấn Thanh, là đệ nhị đại đồ đệ của Thiện Tâm Thiền sư, hiện mang đẳng cấp đệ thất đẳng huyền đai. Ông gặp được chân sư lúc đã gần 30 tuổi. 

 

 • Các tác phẩm:
 • Võ Bình Định (1968)
 • Thiếu lâm bí quyền (Võ Thuật, 1970)
 • Nhập môn thái cực đạo Đại Hàn Tae kwon do (Võ Thuật, 1972)
 • Thủ pháp thái cực đạo căn bản song đấu (Khai Trí, 1972)
 • Võ đang kỹ thuật căn bản bát quái chưởng (Tác giả tự xuất bản, 1973)
 • Thiếu lâm hoa quyền (Tác giả tự xuất bản, 1973)
 • Tự luyện nội công thiếu lâm Sơn Đông (Tác giả tự xuất bản, 1974)
 • Thiếu lâm thái cực kiếm (Tân Quang, 1974)
 • Tự luyện bát đoạn cẩm thiếu lâm (Tác giả tự xuất bản, 1974)
 • Võ đang thái cực quyền (Tác giả tự xuất bản, 1974)
 • Tự luyện thiết sa chưởng (Khai Trí, 1974)
 • Phương pháp luyện Ngạnh công và Nhưỡng công (NXB Long An, 1990)

VÕ ĐANG KỸ THUẬT CĂN BẢN BÁT QUÁI CHƯỞNG

Ấn phẩm "Võ đang kỹ thuật căn bản bát quái chưởng" của Giáo sư Hàng Thanh, Sách do tác giả tự ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng khá tốt, tờ lót sách bị lem mực rất may không dính chữ, sách đọc tốt. Trong tác phẩm Bát Quái chưởng của Tùng Điền Long Trí, bản dịch của Hồ Tiến Huân, Nhà Xuất Bản Thể Dục Thể Thao xuất bản năm 2005, thì Bát Quái chưởng được lưu truyền khắp vùng Sơn Đông và Hà Nam thuộc lưu vực sông Hoàng Hà miền Bắc Trung Quốc....
0972 873 962