VÕ ĐANG KỸ THUẬT CĂN BẢN BÁT QUÁI CHƯỞNG

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: VDKTCBPRE75
Tác giả: GS. Hàng Thanh
Nhà xuất bản: Tác giả xuất bản
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 188
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Võ đang kỹ thuật căn bản bát quái chưởng" của Giáo sư Hàng Thanh, Sách do tác giả tự ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng khá tốt, tờ lót sách bị lem mực rất may không dính chữ, sách đọc tốt.

Trong tác phẩm Bát Quái chưởng của Tùng Điền Long Trí, bản dịch của Hồ Tiến Huân, Nhà Xuất Bản Thể Dục Thể Thao xuất bản năm 2005, thì Bát Quái chưởng được lưu truyền khắp vùng Sơn Đông và Hà Nam thuộc lưu vực sông Hoàng Hà miền Bắc Trung Quốc. Do vậy thuyết cho rằng Bát Quái chưởng thuộc trong ba môn Thái Cực quyền, Hình Ý quyền, Bát Quái chưởng của dòng võ phái Nội Gia quyền Nam phái là do người đời sau thêm bớt và sai sự thật về nguồn gốc phát tích của nó. Tuy nhiên, Võ Đang phái của đạo sĩ Trương Tam Phong tương truyền rằng cũng có Bát Quái chưởng do ông sáng tạo. Đây lại là một trường hợp khác nữa không thể gộp vào khái niệm danh từ Nội Gia quyền.

0972 873 962