Danh mục G.S Hàng Thanh

VÕ ĐANG KỸ THUẬT CĂN BẢN BÁT QUÁI CHƯỞNG

Ấn phẩm "Võ đang kỹ thuật căn bản bát quái chưởng" của Giáo sư Hàng Thanh, Sách do tác giả tự ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng khá tốt, tờ lót sách bị lem mực rất may không dính chữ, sách đọc tốt. Trong tác phẩm Bát Quái chưởng của Tùng Điền Long Trí, bản dịch của Hồ Tiến Huân, Nhà Xuất Bản Thể Dục Thể Thao xuất bản năm 2005, thì Bát Quái chưởng được lưu truyền khắp vùng Sơn Đông và Hà Nam thuộc lưu vực sông Hoàng Hà miền Bắc Trung Quốc....
0972 873 962