HÁN VIỆT THÀNH NGỮ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: HVTNBC1971
Tác giả: Bửu Cân 
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 625

Giới thiệu sách

Ấn phẩm  “Hán Việt thành ngữ” có tên tiếng Pháp là "Lexique des expressions sino - vietnamiennes usuelles" của tác giả Bửu Cân do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành lần thứ hai năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 625 trang, đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp. 

Thành ngữ Hán Việt được dùng rất phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu chúng ta hiểu thấu đáo nội dung, điển tích, xuất xứ để sử dụng thành thạo, đúng lúc, đúng chỗ thành ngữ trong văn viết cũng như văn nói sẽ làm cho nội dung ngôn ngữ càng trở nên phong phú, sinh động và giàu sức thuyết phục. Ấn bản này được tác giả có thêm phần phiên âm bằng tiếng Pháp.

0972 873 962