Uỷ Ban Dịch Thuật

VIỆT SỬ YẾU

Ấn phẩm 'Việt sử yếu" của tác giả Hoàng Cao Khải, bản dịch của Lê Xuân Giáo. Sách do Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hóa xuất bản năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa còn bìa gốc, đằng sau sách có phần nguyên âm chữ Hán phục vụ cho nghiên cứu. Sách dày 732 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. --------------------------------------------- Tác giả đã rút gọn 4793 năm lịch sử của dân tộc vào một tác phẩm tương đối ngắn. Cuốn sử yếu được tác giả phân đoạn rõ ràng và bố cục...

THUÝ KIỀU TRUYỆN TƯỜNG CHÚ

Ấn phẩm "Thuý Kiều Truyện Tường Chú" do cụ Trúc Viên Lê Mạnh Liêu phiên dịch và phụ chú, Cụ Chiêm Vân Thị chú đính. Sách do nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Bộ sách gồm bộ 2 cuốn: cuốn 1: 316 trang tiếng Việt, 139 trang tiếng Hán. cuốn 2: 296 trang tiếng Việt, 180 trang tiếng Hán. Truyện Thúy Kiều là một áng văn chương kiệt tác của cụ Tiên Điền Nguyễn Du, phóng tác theo một cuốn tiểu thuyết chữ Hán, nguyên...

HỌC KHÔN

Ấn phẩm "học khôn" có nguyên tác là "Minerve ou de la sagesse" của tác giả Alain, sách do dịch giả Phạm Đình Khiêm phiên dịch, được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên vẹn bìa gáy, giấy trắng tinh, dày và mịn, ruột sách dày 298 trang, chữ in rất rõ, mực không nhoè, lõi sách chắc chắn và số trang đầy đủ. Đây là một loài hoa lạ mà chúng tôi muốn đem vào vườn...

QUỐC SỬ DI BIÊN

Ấn phẩm "Quốc sử di biên" của tác giả Phan Thúc Trực, do dịch giả Hồng Liên Lê Xuân Giáo phiên dịch. Sách nằm trong Tủ sách Cổ văn của Ủy Ban Dịch Thuật được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1973. Phía sau sách có Nguyên văn chữ Hán để phục vụ cho việc nghiên cứu văn bản gốc. Ấn bản đang lưu giữ ở Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa, gáy, ruột sách đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Quốc sử di biên ghi chép các sự kiện xảy ra trong giai đoạn 1802-1847,...

HÁN VIỆT THÀNH NGỮ

Ấn phẩm  “Hán Việt thành ngữ” có tên tiếng Pháp là "Lexique des expressions sino - vietnamiennes usuelles" của tác giả Bửu Cân do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành lần thứ hai năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa rất đẹp, dày 625 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.  Thành ngữ Hán Việt được dùng rất phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu chúng ta hiểu thấu đáo nội dung, điển tích, xuất xứ để sử dụng thành thạo, đúng lúc, đúng chỗ thành...

KỶ YẾU LỄ KỶ NIỆM NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Ấn phẩm "Kỷ yếu lễ kỷ niệm Nguyễn Đình Chiểu" được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách khổ lớn, dày 140 trang, bìa và ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, sách có rất nhiều tư liệu hình ảnh. Trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm các danh nhân nước nhà trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật, Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa với sự hợp tác của một số hiệp hội văn hóa, văn nhân học giả, báo...

VĂN MINH TÂY PHƯƠNG

Ấn phẩm "Văn minh Tây phương" do dịch giả Nguyễn Văn Lương phiên dịch, sách do nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng trọn bộ 3 tập: tập 1 dày 360 trang, tập 2 dày 430 trang, tập 3 dày 490 trang, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Căn cứ vào những di tích thảo mộc và động vật, các nhà khoa học ngày nay tin rằng quả đất đã có ít nhất từ 2 tỷ năm trước đây. Những hình thức...

CÁC CUỘC PHIÊU LƯU TƯ TƯỞNG VĂN HỌC CHÂU ÂU THẾ KỶ XX

Ấn phẩm “Cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học Âu Châu thế kỷ XX” của tác giả R.M Albérès, sách do dịch giả Vũ Đình Lưu phiên dịch, được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, sách dày 687 trang, lõi sách đẹp như mới.  Ở cuốn sách này. tác giả đã thu thập những tài liệu có thể thể để viết về tính nhạy cảm của văn học châu Âu thế kỷ XX. Trọng tâm của nghiên cứu là năm nền văn nghệ phong phú...

CỐ ĐÔ HUẾ - CA VÀ HÒ - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA SOẠN GIẢ

Ấn phẩm "Cố đô Huế - ca và hò" của tác giả Vũ Hương, Kiều Khê và Thanh Tùng, sách do nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu tình trạng tốt, nguyên bìa gáy, ruột đẹp. Sách dàya 180 trang. Trong tác phẩm có nhiều ảnh chụp về những địa danh của Huế, rất có giá trị sưu tầm, Sách kèm thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của tác giả Thanh Tùng.  Xin được trích bài thơ của thi sĩ Liên Hồ dành tặng cho...

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Ấn phẩm "Đại Việt sử ký toàn thư"  được biên soạn bởi các sử gia của nhà Lê trong "Ngô gia văn phái" gồm: Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh, Lê Hy, Phạm Công Trứ. Trong đó, Ngô Sỹ Liên là người đầu tiên chấp bút biên soạn, Lê Hy, Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ là những người tiếp theo chỉnh sửa, bổ sung để có được bộ sử hoàn chỉnh như ngày nay. Sách nằm trong Tủ sách Cổ văn của Ủy Ban Dịch Thuật, được Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữu tại Quán Sách...

ĐINH LƯU TÚ DIỄN CA

Ấn phẩm “Đinh Lưu Tú Diễn Ca” do dịch giả Đỗ Nhật Tân phiên âm và chú giải nằm trong Tủ sách Cổ văn của Ủy Ban Dịch Thuật được Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách có nguyên văn chữ Hán phía sau phục vụ cho việc nghiên cứu văn bản gốc. Vở tuồng Đinh Lưu Tú này cũng này cũng như bao nhiêu vở tuồng khác, theo điệu hát với những vai trò vua quan, anh hùng, liệt sĩ...Khi diễn ra những...

HÁN VIỆT THÀNH NGỮ

Ấn phẩm  “Hán Việt thành ngữ” có tên tiếng Pháp là "Lexique des expressions sino - vietnamiennes usuelles" của tác giả Bửu Cân do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành lần thứ hai năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 625 trang, đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp.  Thành ngữ Hán Việt được dùng rất phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu chúng ta hiểu thấu đáo nội dung, điển tích, xuất xứ để sử dụng thành thạo, đúng lúc, đúng chỗ thành ngữ trong...
0972 873 962