Uỷ Ban Dịch Thuật

THUÝ KIỀU TRUYỆN TƯỜNG CHÚ

Ấn phẩm "Thuý Kiều Truyện Tường Chú" do cụ Trúc Viên Lê Mạnh Liêu phiên dịch và phụ chú, Cụ Chiêm Vân Thị chú đính. Sách do nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Bộ sách gồm bộ 2 cuốn: cuốn 1: 316 trang tiếng Việt, 139 trang tiếng Hán. cuốn 2: 296 trang tiếng Việt, 180 trang tiếng Hán. Truyện Thúy Kiều là một áng văn chương...

HỌC KHÔN

Ấn phẩm "học khôn" có nguyên tác là "Minerve ou de la sagesse" của tác giả Alain, sách do dịch giả Phạm Đình Khiêm phiên dịch, được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên vẹn bìa gáy, giấy trắng tinh, dày và mịn, ruột sách dày 298 trang, chữ in rất rõ, mực không nhoè, lõi sách chắc chắn và số trang đầy đủ. ...

QUỐC SỬ DI BIÊN

Ấn phẩm "Quốc sử di biên" của tác giả Phan Thúc Trực, do dịch giả Hồng Liên Lê Xuân Giáo phiên dịch. Sách nằm trong Tủ sách Cổ văn của Ủy Ban Dịch Thuật được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1973. Phía sau sách có Nguyên văn chữ Hán để phục vụ cho việc nghiên cứu văn bản gốc. Ấn bản đang lưu giữ ở Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa, gáy, ruột sách đầy đủ, lõi sách chắc...

HÁN VIỆT THÀNH NGỮ

Ấn phẩm “Hán Việt thành ngữ” có tên tiếng Pháp là " Lexique des expressions sino - vietnamiennes usuelles" của tác giả Bửu Cân do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành lần thứ hai năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa rất đẹp, dày 625 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Thành ngữ Hán Việt được dùng rất...

KỶ YẾU LỄ KỶ NIỆM NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Ấn phẩm "Kỷ yếu lễ kỷ niệm Nguyễn Đình Chiểu" được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách khổ lớn, dày 140 trang, bìa và ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, sách có rất nhiều tư liệu hình ảnh. Trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm các danh nhân nước nhà trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật, Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa với sự...

VĂN MINH TÂY PHƯƠNG

Ấn phẩm "Văn minh Tây phương" do dịch giả Nguyễn Văn Lương phiên dịch, sách do nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng trọn bộ 3 tập: tập 1 dày 360 trang, tập 2 dày 430 trang, tập 3 dày 490 trang, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Căn cứ vào những di tích thảo mộc và động vật, các nhà khoa học...

CÁC CUỘC PHIÊU LƯU TƯ TƯỞNG VĂN HỌC CHÂU ÂU THẾ KỶ XX

Ấn phẩm “Cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học Âu Châu thế kỷ XX” của tác giả R.M Albérès, sách do dịch giả Vũ Đình Lưu phiên dịch, được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, sách dày 687 trang, lõi sách đẹp như mới. ...

CỐ ĐÔ HUẾ - CA VÀ HÒ - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA SOẠN GIẢ

Ấn phẩm "Cố đô Huế - ca và hò" của tác giả Vũ Hương, Kiều Khê và Thanh Tùng, sách do nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu tình trạng tốt, nguyên bìa gáy, ruột đẹp. Sách dàya 180 trang. Trong tác phẩm có nhiều ảnh chụp về những địa danh của Huế, rất có giá trị sưu tầm, Sách kèm thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của tác giả Thanh Tùng. ...

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Ấn phẩm "Đại Việt sử ký toàn thư" được biên soạn bởi các sử gia của nhà Lê trong "Ngô gia văn phái" gồm: Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh, Lê Hy, Phạm Công Trứ. Trong đó, Ngô Sỹ Liên là người đầu tiên chấp bút biên soạn, Lê Hy, Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ là những người tiếp theo chỉnh sửa, bổ sung để có được bộ sử hoàn chỉnh như ngày nay. Sách nằm trong Tủ sách Cổ văn của Ủy Ban Dịch Thuật, được Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1974....

ĐẢNG PHÁI VÀ CHÍNH TRỊ Ở HOA KỲ

Ấn phẩm "Đảng phái và chính trị ở Hoa Kỳ" của tác giả Clinton Rossiter, sách do dịch giả Hoàng Mịch Điền và Trần Thái Chân phiên dịch, sách nằm trong Tủ sách Kim Văn được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 439 trang. Sẽ không có nước Hoa Kỳ nếu không có dân chủ,...

ĐINH LƯU TÚ DIỄN CA

Ấn phẩm “Đinh Lưu Tú Diễn Ca” do dịch giả Đỗ Nhật Tân phiên âm và chú giải nằm trong Tủ sách Cổ văn của Ủy Ban Dịch Thuật được Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1971. Ấn b ản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp....

HÁN VIỆT THÀNH NGỮ

Ấn phẩm “Hán Việt thành ngữ” có tên tiếng Pháp là " Lexique des expressions sino - vietnamiennes usuelles" của tác giả Bửu Cân do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành lần thứ hai năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 625 trang, đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp. Thành ngữ Hán Việt được...
0972 873 962