KỶ YẾU LỄ KỶ NIỆM NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: KYLKNNDCpre75
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 140

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Kỷ yếu lễ kỷ niệm Nguyễn Đình Chiểu" được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách khổ lớn, dày 140 trang, bìa và ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, sách có rất nhiều tư liệu hình ảnh.

Trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm các danh nhân nước nhà trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật, Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa với sự hợp tác của một số hiệp hội văn hóa, văn nhân học giả, báo giới, sinh viên học sinh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Nguyễn Đình Chiểu từ 11 đến 19 tháng 7 năm 1971, nhằm làm sống lại hình ảnh hào hùng của một văn tài lỗi lạc, một nhà đạo đức khả kính, một bậc chí sĩ đầy khí phách.

0972 873 962