Danh mục Nguyễn Đình Chiểu

LỤC VÂN TIÊN - ẤN BẢN PHÁP NGỮ CỦA TRẦN CỬU CHẤN

Ấn phẩm “Lục Vân Tân” do Trần Cửu Chấn giải nghĩa bằng Pháp Văn, được tác giả tự ấn hành năm 1953 tại Sài Gòn. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa rất đẹp, khổ lớn, còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách được in roneo một mặt giấy, sách dày 230 trang.  Trai thời trung hiếu làm đầu, Gái thời tiết hạnh là câu trau mình. Có người ở quận Đông-thành, Tu nhân tích đức sớm sanh con hiền. Đặt tên là Lục Vân Tiên, Tuổi vừa hai tám nghề chuyên học hành. Theo thầy nấu sử xôi kinh, Tháng ngày bao quản sân...

SƯU TẬP NHỮNG BÀI BÁO VỀ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Ấn phẩm “Sưu tập những bài báo về Nguyễn Đình Chiểu” do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn bìa trước, gáy và bìa sau làm lại, ruột đẹp, sách được in roneo một mặt giấy, khổ lớn, bao gồm một số bài báo tiếng Pháp, gồm 410 trang. Đây là ấn bản được Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa tặng cho ông Phan Kim Thịnh chủ bút tạp chí Văn Học. Trong sách có một số bút tích của ông Phan Kim Thịnh. Tiểu sử của Đồ Chiểu - Trích Viết...

KỶ YẾU LỄ KỶ NIỆM NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Ấn phẩm "Kỷ yếu lễ kỷ niệm Nguyễn Đình Chiểu" được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách khổ lớn, dày 140 trang, bìa và ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, sách có rất nhiều tư liệu hình ảnh. Trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm các danh nhân nước nhà trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật, Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa với sự hợp tác của một số hiệp hội văn hóa, văn nhân học giả, báo...

LỤC VÂN TIÊN

Ấn phẩm "Lục Vân Tiên" của tác giả Nguyễn Đình Chiểu, sách do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 164 trang, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn.  Lục Vân Tiên là một tác phẩm truyện thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu, được sáng tác theo thể lục bát vào đầu những năm 50 của thế kỷ 19 và được Trương Vĩnh Ký cho xuất bản lần đầu tiên vào năm 1889. Đây là một trong những sáng tác có vị trí cao của văn học miền...

ĐỒ CHIỂU CHIẾN SĨ 

Ấn phẩm "chiến sĩ Đồ Chiểu" do tác giả Võ Văn Dung biên soạn, sách được nhà xuất bản Diễn Giả ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, không bị mất trang, được bao bọc cẩn thận. Ruột còn nguyên vẹn, không mất trang, chữ rõ không nhòe. Sách dày 81 trang. Sách có nhiều hình ảnh về mộ cụ Chiểu.  Chắc hẳn, ai trong chúng ta vẫn nhớ những lời văn ứa nước mắt trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc hay bài thơ Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu. Những...

DƯƠNG TỪ HÀ MẬU

Ấn phẩm "Dương Từ Hà Mậu" của tác giả Đồ Chiểu được cụ Phan Văn Hùm sao lục và hiệu đính, sách do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành năm 1964. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp  nguyên bìa gáy, ruột nguyên vẹn không mất trang, chữ rõ.  Đoán chắc rằng chúng ta chẳng mấy ai còn xa lạ với cụ Đồ Chiểu ( Nguyễn Đình Chiểu). Cụ Đồ Chiểu tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ ( sau khi mù lấy hiệu Hối Trai) sinh giờ dậu, ngày sinh bính tuất, mười ba tháng năm, năm nhâm ngọ ở làn Tân...
0972 873 962