Danh mục Nguyễn Đình Chiểu

KỶ YẾU LỄ KỶ NIỆM NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Ấn phẩm "Kỷ yếu lễ kỷ niệm Nguyễn Đình Chiểu" được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách khổ lớn, dày 140 trang, bìa và ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, sách có rất nhiều tư liệu hình ảnh. Trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm các danh nhân nước nhà trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật, Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa với sự...

LỤC VÂN TIÊN

Ấn phẩm "Lục Vân Tiên" của tác giả Nguyễn Đình Chiểu, sách do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 164 trang, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Lục Vân Tiên là một tác phẩm truyện thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu, được sáng tác theo thể lục bát vào đầu những năm 50 của thế kỷ 19 và được Trương Vĩnh Ký cho xuất bản...

ĐỒ CHIỂU CHIẾN SĨ 

Ấn phẩm "chiến sĩ Đồ Chiểu" do tác giả Võ Văn Dung biên soạn, sách được nhà xuất bản Diễn Giả ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, không bị mất trang, được bao bọc cẩn thận. Ruột còn nguyên vẹn, không mất trang, chữ rõ không nhòe. Sách dày 81 trang. Sách có nhiều hình ảnh về mộ cụ Chiểu. Chắc hẳn, ai trong chúng ta vẫn nhớ những lời văn ứa nước mắt...

DƯƠNG TỪ HÀ MẬU

Ấn phẩm "Dương Từ Hà Mậu" của tác giả Đồ Chiểu được cụ Phan Văn Hùm sao lục và hiệu đính, sách do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành năm 1964. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột nguyên vẹn không mất trang, chữ rõ. Đoán chắc rằng chúng ta chẳng mấy ai còn xa lạ với cụ Đồ Chiểu ( Nguyễn Đình Chiểu). Cụ Đồ Chiểu tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ ( sau...
0972 873 962