LỤC VÂN TIÊN - ẤN BẢN PHÁP NGỮ CỦA TRẦN CỬU CHẤN

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: LVTTCCDB
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1953
Số trang: 230

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Lục Vân Tân” do Trần Cửu Chấn giải nghĩa bằng Pháp Văn, được tác giả tự ấn hành năm 1953 tại Sài Gòn. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa rất đẹp, khổ lớn, còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách được in roneo một mặt giấy, sách dày 230 trang. 

Trai thời trung hiếu làm đầu,

Gái thời tiết hạnh là câu trau mình.

Có người ở quận Đông-thành,

Tu nhân tích đức sớm sanh con hiền.

Đặt tên là Lục Vân Tiên,

Tuổi vừa hai tám nghề chuyên học hành.

Theo thầy nấu sử xôi kinh,

Tháng ngày bao quản sân Trình lao đao.

Văn đà khởi phụng đằng giao,

Võ thêm ba lược sáu thao ai bì.

(Trích thơ Lục Vân Tiên)

0972 873 962