HỐ THẲM TƯ TƯỞNG

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: HTCTTD-A-1
Tác giả: Phạm Công Thiện
Nhà xuất bản: An Tiêm
Năm xuất bản: 1966
Số trang: 220 trang

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Hố thẳm tư tưởng" của tác giả Phạm Công Thiện, do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn bìa gốc, gồm 222 trang.

“Vỗ cánh bay chín từng trời cao ngất” – Hàn Mặc Tử

“Tôi mở đầu Hố Thẳm của Tư Tưởng với Hàn Mặc Tử và chấm dứt Hố Thẳm của Tư Tưởng với Hàn Mặc Tử. Đáng lẽ Hàn Mặc Tử viết quyển này, vì Hàn Mặc Tử là người duy nhất đã sống trong Hố Thẳm của Tư Tưởng bằng chính hơi thở, máu, nước mắt, thân thể và linh hồn. Thơ của Hàn Mặc Tử là Tư Tưởng của Hố Thẳm; Thi ca và Tư Tưởng đều bắt đầu và chấm dứt nơi Hố Thẳm; Thi Ca bay vè Hố Thẳm bằng cánh phượng hoàng; Tư Tưởng bay về Hố Thẳm bằng cánh chim ưng. Chim ưng và chim phượng hoàng bay lượn vòng nhau, giao cấu nhau giữa mống cầu vồng bảy sắc và khai sinh ra một con bồ câu màu đen chưa từng xuất hiện trên đời”.

- Phạm Công Thiện | Paris ngày 22 VI 1966

MỤC LỤC:

Mở đầu: Đặt lại căn nguyên tư tưởng hôm nay

Chương Nhất: Triết và Tính (Trở lại tính thể của triết lý và tư tưởng)

Chương Hai: Tượng và Tính (Trở lại tính thể của ngôn ngữ và tư tưởng)

Chương Ba: Ái và Tính (Đi về thể tính của siêu hình học và tư tưởng)

Chương Tư: Thơ và Tính (Nhìn lại tính thể của thi ca và tư tưởng)

Chương Năm: Họa và Tính (Tìm lại tính thể của hội họa và tư tưởng)

Kết luận: Mở ra sứ mệnh của hố thẳm (Tìm lại Hàn Mặc Tử và thế giới vô hình)

0972 873 962