An Tiêm

HIẾN CHƯƠNG GIÁO DỤC

Ấn phẩm "Hiến chương giáo dục" của tác giả Kim Định, sách do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ 2 năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa trước, bìa sau và gáy. Bên trong sách có bị lũng một lỗ nhưng không ảnh hưởng đến nội dung của sách, sách dày 160 trang, chữ in rõ, mực in không bị nhoè. Nền giáo dục trên toàn cầu hiện đại có hai khuyết điểm và...

TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG

Ấn phẩm "Tự do đầu tiên và cuối cùng" của tác giả Krishnamurti do Phạm Công Thiện phiên dịch, được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất. Sách có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo với áo, bìa, ruột và gáy sách. Chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn. Khắp thế giới không ai còn lạ gì tên tuổi Krishnamurti. Từ nửa thế kỷ nay, Krishnamurti đã đi lang thang cô độc khắp...

Ý NGHĨA VỀ SỰ CHẾT ĐAU KHỔ VÀ THỜI GIAN 

Ấn phẩm "Ý nghĩa về sự chết đau khổ và thời gian" của tác giả Krishnamurti sách do dịch giả Nguyễn Minh Tâm phiên dịch, được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp hoàn hảo, nguyên bìa gáy. Sách dày 210 trang, lõi sách chắc chắn. " Buổi hôm nay tôi muốn mở đầu câu chuyện là lưu ý các ngài về chỗ quan trọng phi thường của sự tự do. Phần đông chúng...

NGHIÊN CỨU PHÂN TÂM HỌC 

Ấn phẩm "Nghiên cứu về phân tâm học" của tác giả Sigmund Freud, do dịch giả Vũ Đình Lưu phiên dịch, sách do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách đẹp, có áo bao ngoài. Ruột còn nguyên vẹn, không mất trang, chữ rõ không nhòe, lõi sách chắc chắn. Cuốn sách nhỏ này trình bày những điểm chính yếu của lý thuyết phân tâm học. Như Freud đã nói: "....Sự tìm hiểu...

DOSTOIEVSKI VỚI CHÂN TRỜI VĂN HỌC NGA

Ấn phẩm "Dostoievski với chân trời văn học Nga" là tập bài viết và nói chuyện của tác giả Andre Gide, sách do dịch giả Bửu Ý chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1975. Ấn bản đang lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột rất đẹp, sách được bao bìa cẩn thận, chữ rõ, sách dày 242 trang, lõi sách chắc chắn. André Paul Guillaume Gide là con trai một giáo sư...

BUỒN NÔN

Ấn phẩm “Buồn nôn” nguyên tác "La Nausée" của J.Sartre được chuyển sang Việt văn bởi dịch giả Phùng Thăng, nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc tay gấp, lõi sách rất đẹp. “Buồn nôn” của J.Sartre là một trong những tác phẩm văn học quan trọng nhất thế kỷ XX, đồng thời cũng là một tác phẩm khó đọc, vì ngoài giá trị về phương...

TỐ NHƯ THI TRÍCH DỊCH

Ấn phẩm " Tố Như Thi trích dịch " bản dịch của thi sĩ Quách Tấn được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1973 . Ấn bản đang lưu giữ tại quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 204 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. ...

VĂN HỌC THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Ấn phẩm “Văn học thế giới hiện đại” nguyên tác là "Les Littératures Contemporaines À Travers Le Monde", bản Việt ngữ của dịch giả Bửu Ý , bìa do họa sĩ Đình Cường trình bày. Nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1973....

BỌN LÀM BẠC GIẢ

Ấn phẩm "Bọn làm bạc giả" của tác giả Andre Gide do dịch giả Bửu Ý chuyển ngữ Việt Văn, sách do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách có áo ngoài, bìa và ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. John Steinbeck đã từng khẳng định: “'Bọn làm bạc giả' là một trong những cuốn sách hay nhất mà tôi đã từng đọc. Đơn giản là Gide đã biết viết,...

LỜI CỐ QUẬN

Ấn phẩm "Lời cố quận" của tác giả Martin Heidegger do dịch giả Bùi Giáng chuyển ngữ được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên áo, bìa, gáy, ruột đủ trang, lõi sách chắc chắn. Những dò dẫm cố gắng giải tỏ vài bài thơ Hoelderlin vốn từng được in ra riêng rẽ, nay được góp về in chung trong tập sách này, không sửa đổi. ...

SƯƠNG TỲ HẢI

Ấn phẩm "Sương tỳ hải" do cụ Bùi Giáng phiên dịch, sách do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đầy đủ bìa gáy, ruột đẹp đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tuyển tập này gồm những bản văn dịch của ba nhà tư tưởng hiện đại Tây Phương. Những bản văn có tính cách soi tỏ cho nhau, không - soi tỏ giúp độc giả Việt Nam (trên một lộ trình ẩn hiện) về...

CON CHIM TRỐN TUYẾT

Ấn phẩm "Con chim trốn tuyết" của tác giả Paul Gallico , sách được dịch giả Trần Thông Giao - Hoàng Ưng chuyển ngữ Việt văn, do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách được chủ sở hữu trước ràng bằng dây cói. Sách dày 89 trang. Sách được bao bọc cẩn thận. Rhayader – nhân vật chính trong truyện...
0972 873 962