TA ĐỢI EM TỪ BA MƯƠI NĂM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TDETBMNAT
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Nhà xuất bản: An Tiêm
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 200

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Ta đợi em từ ba mươi năm" của tác giả Vũ Hoàng Chương, nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1971 (in lần thứ hai). Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp. 

"Đã từ lâu, tôi có ước nguyện gom góp lại những bài thơ "tình yêu" viết trong tuổi hoa, để in thành tập riêng, điều đó sẽ giúp tôi sống trọn vẹn cùng muôn ngàn ảo ảnh xa xưa.

Đành rằng tình yêu không chịu ràng buộc nào, giới hạn nào - vâng, Tình Yêu vốn không tuổi! - nhưng tôi nhiều khi cảm thấy mình đặc biệt ưa thích những bài thơ "tình yêu" viết từ trước tuổi Bốn Mươi; nghĩa là trước tuổi Qua Phân đau đớn, trước cái giờ phút tôi giã biệt hồ Gươm, cửa Bắc, để gắng gượng làm thân "con chim bằng vỗ cánh đời sang Nam minh".

Ý định nhen nhúm từ lâu; nên hôm nay được lời đề nghị của nhà xuất bản An Tiêm tôi không còn điều chi ngần ngại nữa. Nhan đề tập thơ, tôi cũng sẵn có: "TA ĐỢI EM TỪ BA MƯƠI NĂM".

Bảy chữ này chính là câu đầu của bài CHỜ ĐỢI HOÀI CÔNG, viết khoảng 1946 và đã in trong tập RỪNG PHONG tám năm sau đó.

Tuy nhiên, ngoài những thi bản lựa trong ba tập: THƠ SAY (1940), MÂY (1943) và RỪNG PHONG (1954), tôi cũng lựa cả một số ít bài trong tập HOA ĐĂNG (1959) và tập TRỜI MỘT PHƯƠNG (1962); vì lẽ: mặc dầu hai tập này chỉ mới xuất bản gần đây, nhưng mấy bài thơ "tình yêu" kia, tôi đã sáng tác ngay từ khi còn ở Hà Nội...".

- Trích Lời tác giả

0972 873 962